Ellen Hvidt Thelle, by- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune per 1. august 2022. Foto: PR.
Ellen Hvidt Thelle, by- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune per 1. august 2022. Foto: PR.

Ellen Hvidt Thelle bliver ny by- og erhvervsdirektør i Egedal Kommune. Hun kommer fra en stilling som direktør i Stevns Kommune på områder, som er sammenlignelige med stillingen i Egedal, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

– Ellen Hvidt Thelle kommer med en erfaring og en virkelyst, som jeg ikke er i tvivl vil kunne bidrage positivt til udviklingen af Egedal Kommune. Jeg glæder mig naturligvis over, at vi i Egedal har kunne tiltrække en sådan kapacitet, og jeg ser frem til et givtigt samarbejde, udtaler borgmester Vicky Holst Rasmussen.

Ellen Hvidt Thelle tiltræder sin nye stilling mandag den 1. august 2022. Hun får sin daglige gang på kommunens seks år gamle rådhus.

– Ellen kommer med solid erfaring fra både ministerier og kommuner, og med Ellen får vi en direktør, som har direkte erfaring som direktør for området i Stevns Kommune. Jeg kender Ellen som værende driftig, med stærk samarbejdsånd og med stor respekt for demokratiet. Jeg er overbevist om, at hun bliver et stort aktiv for Egedal Kommune som By- og Erhvervsdirektør, siger kommunaldirektør, Christine Brochdorf.

Egedal Kommune er gennem de seneste fem år vokset med knap 1.300 indbyggere, og kommunen er præget af en lang række byudviklingsområder. I de kommende ti år er der planlagt en udbygning med op til 3.000 nye boliger i blandt andet Stationsområdet, Landskabsbyen, Nordbyen, Stenløse Syd og Kildedal bakke. Desuden udvikles også flere erhvervsområder i kommunen.

– Egedal kommune er for mig en særligt attraktiv kommune, fordi er lige nu er så mange vigtige beslutninger, som skal træffes, særligt omkring byudvikling, og fordi kommunen er optaget af at se på nye måder at skabe den gode dialog mellem borgere og politikere. For mig er det forvaltningens fornemmeste opgave at binde borgere og politikere sammen. Det kommer jeg til at understøtte i min funktion som direktør, siger Ellen Hvidt Thelle.

Ellen Hvidt Thelle

Ellen Hvidt Thelle er oprindeligt uddannet jurist.

• 2021-2022: Direktør i Stevns Kommune
• 2018-2021: Centerchef i Furesø Kommune
• 2014-2018: Planchef i Brøndby Kommune (heraf 6 måneder som konstitueret direktør i 2017)
• 2013-2014: Konstitueret kontorchef/souschef i Miljøministeriet
• 2013-2013: Chefkonsulent i Miljøministeriet
• 2006-2012: Miljøråd i Udenrigsministeriet
• 2000-2006: Fuldmægtig i Miljøministeriet
• 1999-2000: Souschef/legal advisor i Det Danske Center for Menneskerettigheder (Rwanda)
• 1997-1999: Fuldmægtig i Miljøministeriet

Direktionen er bindeled mellem politik og administration og tegnes af:

Christine Brockdorff har som kommunaldirektør ansvaret for byrådet, administrativ service og det samlede ansvar for direktionen og driften af Egedal Kommune.

Ellen Hvidt Thelle får som By- og Erhvervsdirektør ansvaret for: By, Kultur og Borgerservice, Teknik og Miljø samt Ejendomme og Intern service.

Søren Trier Høisgaard har som velfærdsdirektør ansvar for områderne: Myndighed og social service, Sundhed og omsorg, Arbejdsmarked og ydelse samt Skole og dagtilbud.

Mikkel Solgaard Bojsen-Møller har sideløbende med sin funktion som centerchef været konstitueret i stillingen som By-og Erhvervsdirektør. Mikkel har gennem sit virke over de seneste tre år opbygget et særligt ansvar for de tværgående funktioner, der er tæt knyttet til direktion og byråd. Han får derfor en ny titel som vicedirektør med ansvar for administrativ service, borgerservice og de tværgående funktioner. Vicedirektøren har et særligt ansvar i forhold til at understøtte hele den kommunale organisation på tværs i gennemførelsen af politiske beslutninger, udarbejdelse af de kommunale budgetter og opfølgning på disse.

Kilde: Egedal Kommune.