Grønt lys til godt 30 boliger i Kauslunde

Udvikler fra Vejle står bag det nye boligområde med omkring 34 boliger fordelt på 17 dobbelthuse ved Thorsvej i Kauslunde nær Middelfart.

Politikerne i byrådet i Middelfart har vedtaget en ny lokalplan for et areal for enden af Thorsvej i Kauslunde.

Den giver mulighed for, at der kan bygges godt 30 boliger.

Oprindeligt var det planen, at der skulle bygges 17 dobbelthuse med i alt 34 boliger, men den samlede byggeret er blevet beskåret en smule fra 3.200 kvadratmeter til 3.000 kvadratmeter.

Boligerne må højst opføres i én etage, og lokalplanen tillader ikke stor variation i det kommende boligområde.

Læs også: Fynsk udvikler klar til at bygge i udviklingsområde i Middelfart

“Bebyggelse til boligformål skal fremstå som en helhed, ved at bebyggelsen opføres med samme tagform, og at farven på tag og facade afstemmes i samme røde- eller brunlige nuance”, lyder det i lokalplanen.

Ifølge kommunen er det en privat bygherre, der har fremsat et konkret ønske om at udvikle arealet.

Området ejes af aktieselskabet Christiansdal ved Hans Peter Andersen, men han har ifølge Fyens.dk indgået aftale med ejendomsudviklingsselskabet Selmer Gruppen, som overtager området med henblik på at bygge de kommende boliger.