Visualisering af jernbanen i Femern-tunnelen: Femern A/S.
Visualisering af jernbanen i Femern-tunnelen: Femern A/S.

Femern A/S udbyder nu den sidste af de store kontrakter på byggeriet af Femern Bælt-tunnelen til Tyskland. Det drejer sig om en jernbanestrækning på i alt 25 kilometer udstyret med kørestrømsanlæg og med fokus på klimavenlige løsninger. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Opgaven bliver udbudt med en forventet samlet tilbudspris på omkring 1,5 milliard kroner.

Det kommende udbud – kaldet TTC-kontrakten (Tunnel Track and Catenary) – omfatter en to-sporet jernbane bygget til 200 kilometer i timen samt køreledninger, hvoraf cirka 18 kilometer ligger i selve tunnelen og cirka 7 kilometer ligger uden for tunnelen på dansk og tysk side.

Udbuddet indledes med en prækvalifikation. Femern A/S stiller i udbuddet blandt andet krav om, at de bydende skal have en betydelig årlig omsætning og solvensgrad samt dokumenteret erfaring med udførelse af lignende opgaver. Dertil kommer forventninger til tidsplan, opfyldelse af CSR-krav og klimavenlige løsninger.

– Jernbanen er et bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren, hvor gods- og persontransport vil få stærkt forbedrede muligheder for hurtig og direkte transport. For os er det også vigtigt at have en anlægs- og driftsfase, der er så klimaneutral som muligt. Så ligesom i de øvrige store kontrakter, har vi også i dette udbud et særligt fokus på klimavenlige løsninger, herunder de tekniske løsninger og valg af materialer, udtaler Kirsten Christensen, der er kontraktdirektør i Femern A/S med ansvar for jernbaneinstallationerne.

Femern A/S gennemførte i 2022 en markedsundersøgelse, hvor man blandt andet konsulterede branchen for at få den nyeste viden inden for bæredygtige løsninger. Samtidig blev det et signal til markedet om eventuelt at finde sammen og danne potentielle konsortier til opgaven, siger Kirsten Christensen.

– Baseret på de tilkendegivelser, der kom retur under markedsundersøgelsen, forventer vi, at flere af de velkendte internationale aktører vil byde på kontrakten. Vi ser frem til at gennemføre udbuddet og finde den bedst mulige partner til denne helt centrale opgave i det samlede projekt, udtaler hun.

Femern A/S forventer, at prækvalificeringen finder sted til sommer i år. Derefter vil man gennemføre et udbud med forhandling frem til slutningen af 2024, hvor opgaven tildeles. Forberedelsesarbejdet forventes derefter at gå i gang i 2025.

Når tunnelen med elektrificeret jernbane står færdig i 2029, vil den være en grøn genvej for transporten af gods og passagerer i tog til Europa med en rejsetid på syv minutter og en sparet omvej på cirka 160 kilometer i forhold til i dag.

Her kan udbuddet findes.