Foto: Femern A/S.
Foto: Femern A/S.

Der skal bruges vand til at støbe de enorme tunnelelementer til den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel mellem Danmark og Tyskland. Både til selve betonen, men også til at rense støbeformene, så de kan blive gjort klar til den næste støbning. Det oplyser Femern A/S i en pressemeddelelse.

For at spare mest muligt på vandforbruget har tunnelkonsortiet Femern Link Contractors, FLC, som de første i Danmark indrettet et stort vandrensningsanlæg på tunnelfabrikken i Rødbyhavn.

– Vi genbruger 100 procent af vandet fra rengøringen efter støbningen. Vi opsamler det hver gang, og genbruger det flere gange som vaskevand til støbeforme, gulve, lastbiler og dumpere. Det bliver også brugt til at holde de støbte betonsegmenter fugtige, mens de hærder, siger Anders Wede, der er Construction Manager i Femern A/S.

Rensningsanlægget opsamler al vandet fra afvaskningen af støbeformene og pumperør efter endt støbning og filtrerer cementrester og andre materialer fra. Derpå sendes vandet retur i systemet, så det kan genbruges som vaskevand til støbeformene og andet materiel.

Det løber op i betydelige mængder af sparet vand, som entreprenøren ellers skulle hente fra vandværket og derefter udlede til det lokale rensningsanlæg efter endt brug.

Støbningen af tunnelelementer er netop gået i gang på den første af i alt seks produktionslinjer på tunnelfabrikken. Når alle linjer er i drift, vil der være behov for mere vaskevand, end der kan indhentes alene ved genbrug. Derfor opsamles også regnvandet fra de store tage på tunnelfabrikken i bassiner.

Efter en tur gennem rensningsanlægget, hvor vandet blandes op med vaskevand, kan også regnvandet bruges i produktionen efter behov.

– Vi har mulighed for at få vand fra det lokale vandværk, når det er nødvendigt. Men det er vores og entreprenørens mål, at vi holder det til et absolut minimum. Derfor genbruger vi vaskevandet igen og igen, og så supplerer vi med regnvand, siger Anders Wede.

Femern-forbindelsen bygges som en 18 kilometer lang sænketunnel til biler og tog mellem Rødbyhavn på Lolland og den tyske ø Fehmarn.

Støbningen af tunnelens i alt 89 tunnelelementer gik i gang i juli. Femern Bælt-tunnelen er designet til en levetid på minimum 120 år.

Tunnelfabrikkens renseanlægget kan rense 36 kubikmeter vand i timen. Renseanlæggets opsamlingstank med renset vand har en kapacitet på 750 kubikmeter. Bassinerne med regnvand har en kapacitet på 8.000 kubikmeter.