Flertal for to nye metrostationer i Nordhavn

Forligskredsen bag Lynetteholm vil sætte gang i den proces, der skal udvide metrolinje M4 med to nye metrostationer i Nordhavn.

Tæt på 4.000 københavnere kalder allerede Nordhavn for deres hjem, og over 9.000 arbejder ifølge en pressemeddelelse fra Københavns Kommunes økonomiforvaltning i bydelen. Udviklingen af den nye bydel på de gamle havnearealer er langt fra slut, så endnu flere indbyggere og arbejdspladser er på vej de kommende år.

Metroselskabet har derfor udarbejdet en udredning af to mulige forlængelser af M4, der i dag har endestationen Orientkaj på højbane.

Udredningen skal præsenteres for Økonomiudvalget på Københavns Rådhus den 23. august, men der er allerede flertal for at gå videre med den blå linje blandt Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti i København. Det er den samme kreds af partier, der står bag Lynetteholm, og som før sommer præsenterede principaftalen om budget.

– Metroen er for alle – og for mange tusinder er den en fast følgesvend i løbet af dagen, når vi skal nemt og hurtigt fra A til B. Derfor skal vi udbygge metroen, så endnu flere københavnere kan få gavn af vores mest klimavenlige transportform i bydelene. København vokser, og 35.000 vil kalde Nordhavn for deres hjem i fremtiden. Det kalder på ansvarlige beslutninger nu – så vi sikrer, at metroen kan følge med det stigende antal beboere i området, udtaler Københavns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.

LÆS OGSÅ: POLITIKERE AFSÆTTER 6,3 MILLIARDER TIL MERE METRO

Den blå linje forlænger M4 med to stop ved Levantkaj og ved Nordhavn C, så stationerne kan betjene Tunnelfabrikken, Nordhavnstippen og Naturpark Nordhavn. Det næste store skridt, før metrostationerne kan blive en realitet, er en miljøkonsekvensvurdering, som økonomiudvalget og borgerrepræsentationen også skal træffe beslutning om at igangsætte.

Forligskredsen bag Lynetteholm vil sætte gang i den proces, der skal udvide metrolinje M4 med de to nye metrostationer Levantkaj og Nordhavn C. Illustration: Københavns Kommune.
Forligskredsen bag Lynetteholm vil sætte gang i den proces, der skal udvide metrolinje M4 med de to nye metrostationer Levantkaj og Nordhavn C. Illustration: Københavns Kommune.

– Vi konservative har en vision om, at man skal kunne komme hvor som helst i København på under en halv time – og et stort metronet knytter netop bydele sammen og giver os københavnere flere og nye muligheder. Nu skal vi have koblet Rigshospitalet, Brønshøj og Husum på Metronettet. Metro får København til at fungere i hverdagen, udtaler børne- og ungeborgmester Jakob Næsager (K).

Også beskæftigelse- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken (V) er begejstret over udsigten til de to nye metrostationer i Nordhavn.

– Med metroen er København blevet en rigtig storby. I de kommende år vokser vores nyeste bydele med boligområder og arbejdspladser for tusindvis af københavnere. En udbygning af metroen er derfor afgørende for at vores hovedstad hænger sammen og forbinder mennesker, job og bydele med hinanden. Det sikrer vi nu ved at forlænge M4 på Nordhavn, udtaler han.

Fakta om metroudvidelsen i Nordhavn

  • Metroselskabet har udredt to mulige metrolinjer – en rød og blå linje. Rød linje har tre stationer: v/Levantkaj, v/Krydstogtkaj og v/Fiskerikaj. Blå linje har to stationer: v/Levantkaj og v/Nordhavn C. Begge linjer friholder Nordhavnstippen for metrobyggeri.
  • Et flertal bestående af forligskredsen bag Lynetteholm vil gå videre med det blå hovedforslag, som Økonomiforvaltningen vurderer, har den bedste balance mellem økonomi, CO2-udledning, byrum og arealanvendelse.
  • Beslutningen skal træffes i Økonomiudvalget den 23. august og i Borgerrepræsentationen den 21. september, som samtidig skal godkende igangsættelsen af en miljøvurderingsproces af den valgte linje.
  • Den endelige beslutning om finansiering og anlæg af metrolinjen vil forventeligt skulle ske i 2024/2025 på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og en offentlig høring.
  • By & Havn har jf. ”Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen” fra 2014 allerede afsat 1 milliard kroner i sit langtidsbudget til etablering af metroforlængelsen i Nordhavn. For at finansiere blå hovedforslag, skal der forventeligt findes yderligere 900 millioner kroner, mens det for den røde variant gælder cirka 2,4 milliarder kroner ekstra.
  • Metrolinjen til Ydre Nordhavn forventes færdig i 2030. Den skal på sigt betjene de cirka 35.000 beboere og 28.000 arbejdspladser, som forventes for Nordhavn, når bydelen er færdigudviklet i 2062.
  • Metroselskabets beregninger viser, at etablering af blå linje medfører cirka 23.000 flere passagerer i hele metrosystemet på et hverdagsdøgn i 2062. For de specifikke stationer viser beregningen, at cirka 4.000 vil stige på stationen v./Levantkaj og cirka 12.000 v./Nordhavn C på et hverdagsdøgn i 2062.

Kilde: Københavns Kommune.