Forsker punkterer myte om, at danskere flytter fra by til land

Forsker har studeret flyttemønstre i Guldborgsund Kommune og punkterer myten om, at landlig idyl trækker københavnere ud af storbyen.

Peter Højrup Søder, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet. Foto: PR.
Peter Højrup Søder, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet. Foto: PR.

“Modurbanisering” kaldes tendensen til, at danskerne flytter fra byerne og ud på landet. Fortællingen bruges især om københavnere, idet Københavns Kommune over de seneste fem år har haft en negativ nettotilflytning.

Det gennemgående argument er, at det især er børnefamilierne, der søger mod landlige omgivelser væk fra storbyen – ud fra et ønske om at komme tilbage til det stille, trygge liv, som de husker fra deres egen opvækst.

Det skriver Institut for Mennesker og Teknologi ved RUC i en pressemeddelelse.

Ifølge Peter Højrup Søder, ph.d.-stipendiat på Roskilde Universitet, mangler fortællingen dog vigtige nuancer.

Han forsker i landdistriktsplanlægning og bosætning i Guldborgsund Kommune og har netop præsenteret delresultaterne fra sit ph.d.-projekt for kommunen.

Læs også: Disse danske byer vokser mest

– Min primære anke ved den fortælling er, at virkelighedens kompleksitet reduceres til generaliseringer på baggrund af anekdotiske udsagn. Derudover er der selv i et lille land som Danmark ganske enkelt for store demografiske forskelle mellem de 98 kommuner, der tilsammen udgør vores kongerige. Præmissen for udvikling af by og land er dermed langt fra den samme på tværs af landet, ligesom fortællingerne om det ikke bare kan overføres fra det ene sted til det andet, udtaler Peter Højrup Søder. 

I sit ph.d.-projekt går Peter Højrup Søder i dybden med flyttemønstre i Guldborgsund Kommune, som blandt andet er kendetegnet ved at være udfordret af affolkning. Gennem de seneste ti år er befolkningstallet i kommunen faldet med i alt 1.250 indbyggere. Alene i 2023 skrumpede kommunen med 472 indbyggere.

Med en hidtil uset detaljeringsgrad kortlægger Peter Højrup Søder alle adresseændringer i kommunen siden 2007 – både til- og fraflytninger og interne bevægelser. Disse udgør mere end 110.000 registreringer.

– Hvor andre studier har kortlagt motiver for flytninger til landområder, er formålet med dette forskningsarbejde kort og godt at kortlægge “hvad der er sket”, rent objektivt, siden kommunen blev dannet og frem til nu, forklarer Peter Højrup Søder.

Få københavnere flytter til Guldborgsund Kommune

Udsigt over Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune. Foto: Ingrid Riis Hovgaard.
Udsigt over Nykøbing Falster i Guldborgsund Kommune. Foto: Ingrid Riis Hovgaard.

Her halvvejs gennem sit ph.d.-projekt har han blandt andet erfaret, at over 60 procent af alle husstande, der flytter til – eller internt – i kommunen er voksne personer, der flytter alene, mens knap 6 procent er børnefamilier. Langt de fleste tilflyttere er desuden fra nabokommunen Lolland.

Kun 0,05 procent af alle tilflytninger er familier fra København, der flytter til en landzone. Den information er vigtig viden for kommunen.

Læs også: Top 10: De mest populære kommuner for børnefamilier

– Det kom bag på dem, hvor langt der faktisk er mellem børnefamilierne fra Københavns Kommune, der flytter til en landzone i Guldbordssund Kommune. På den måde har mit projekt allerede bidraget med dels nye indsigter, dels et datagrundlag, som kan understøtte de politiske beslutningsprocesser fremadrettet, siger Peter Højrup Søder.

Ph.d.-projektet er delvist finansieret af Guldborgsund Kommune. Kommunen ønsker med projektet at blive klogere på, hvordan de kan tiltrække og fastholde nye indbyggere.

– Udover at min forskning bidrager til vigtig ny viden om anvendelse af offentlige registerdata, er resultatet af dette forskningsarbejde en model, der skal bistå kommunens strategiske planlægningsarbejde, og som kan benyttes af andre kommuner – måske endda på regionsniveau, hvis tilslutningen er der, fortæller Peter Højrup Søder.

Ph.d.-projektet afsluttes i 2025.

Flere delresultater fra ph.d.-projektet

  • Det er 80 gange mere sandsynligt, at en person, der flytter til Guldborgsund Kommune, flytter alene fra Lolland til en byzone i Guldborgsund, end at en børnefamilie fra København flytter til en landzone i Guldborgsund.
  • Forudgående tilknytning til kommunen er en væsentlig faktor. For eksempel har 85 procent af de enlige forsørgere, der er blevet boende i kommunen efter en tilflytning, enten boet der før – eller har forældre i kommunen. For dem der siden er flyttet væk igen, er tilknytningen blot lidt over 50 procent.
  • Der er stor forskel på, hvor i kommunen affolkningen foregår, idet der i tæt bebyggede områder reelt set ingen forskel er i befolkningstal fra 2007 til nu, mens der uden for disse er sket et fald på cirka 18 procent. Byområderne i kommunen affolkes altså ikke, modsat landområderne.

Kilde: Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.