Gørlev Maskinfabrik skal erstattes af boliger

Der lægges op til, at Gørlev Maskinfabrik rives ned og erstattes af 22 boliger. Boligprojektets arkitektur er dog inspireret af de gamle fabriksbygninger.

Ifølge tingbogen ejes Gørlev Maskinfabrik af selskabet J.T. Ejendomsinvest ved Thomas Holst Jensen og Jonas Herløv Christiansen.

Ejerne har ifølge referatet fra det seneste møde i teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune anmodet om, at der udarbejdes et nyt plangrundlag for ejendommen, så de gamle fabriksbygninger kan rives ned og erstattes af 22 boliger i et-to etager.

Ifølge Kalundborg Kommune rummer ejendommen på Ulstrupvej 26 ældre erhvervsbygninger med tidligere jernstøberi, fremstilling af fritidsbåde og autoværksted.

“Alle bygninger ønskes nu nedrevet. Bygningerne vurderes ikke bevaringsværdige eller egnede for ombygning til boligformål. De har været benyttet meget ekstensivt de sidste mange år, herunder til aktiviteter, der har medført en del støjklager fra det omgivne boligkvarter”, lyder det i referatet fra mødet.

Grundarealet udgør knap 6.450 kvadratmeter, og af projektmaterialet fremgår det, at der skal bygges 12 boliger i ét plan på hver især 60 kvadratmeter og 10 boliger i to plan på hver især 115 kvadratmeter. I alt omfatter bebyggelsen 1.870 kvadratmeter.

Illustrationer viser, at boligerne i ét plan udformes med shedtag, ligesom de eksisterende fabriksbygninger på grunden.

Politikerne i teknik- og miljøudvalget har godkendt, at der sættes gang i arbejdet med at få lavet et nyt kommuneplantillæg og en ny lokalplan for boligbebyggelsen.

Grunden er registreret som jordforurenet, og det skal der findes en løsning på i forbindelse med udarbejdelsen af et nyt plangrundlag for ejendommen.