Vandtårnet Nykøbing Falster. Foto: Patrick Kirkby.
Vandtårnet Nykøbing Falster. Foto: Patrick Kirkby.

Siden januar 2021 er antallet af årsværk i byggesagsafdelingen i Guldborgsund Kommune næsten fordoblet fra 5,25 årsværk til 10 årsværk. Kommunen har desuden nået sin målsætning om, at alle byggesager er forhåndsscreenet inden for de lovede syv dage, hvis afsenderen har sendt alle relevante sagsakter ind fra start. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Sidste års tiltag på byggesagsområdet har dog også givet en udfordring for både ansøgere og byggesagsbehandlere, lyder det fra kommunen. Der blev således også indført en prioriteret rækkefølge, som sagerne følger, når de rammer afdelingen. Erhvervssager først, nye rækkehuse- og enfamilieshuse efter, så sommerhuse, og så de mindre byggerier, såsom et anneks, garage eller drivhus.

Den prioritering har dog gjort det svært at forventningsafstemme med byggeansøgerne i forhold til hvor lang tid en sag vil tage at behandle. Derfor fjernes den nu. Det har Teknik, Klima og Miljøudvalget besluttet på deres seneste møde.

– Både borgere og medarbejderne har givet klart udtryk for, at prioriteringen har givet flere udfordringer end fordele. Ansøgerne ønsker at få oplyst en forventet sagsbehandlingstid, så de ved, hvornår de kan begynde at bygge. Det er helt forståeligt, og derfor laver vi nu en prioritering, hvor sagerne er ligestillet og behandles i den rækkefølge, de kommer ind til afdelingen, udtaler formand for Teknik, Klima og Miljøudvalget Annemette S. Johnsen (SF), i meddelelsen.

Nyt erhvervsteam skal servicere virksomheder

I forbindelse med den nye struktur oprettes et erhvervsteam, så medarbejderne her bliver specialiseret i de sager som ofte er mere komplekse at sagsbehandle såsom større boligbebyggelser.

– Vores forventning er derfor, at erhvervslivet på trods af, at vi fjerner den prioriterede rækkefølge ikke vil opleve forringelser, som for eksempel længere sagsbehandlingstider, tværtimod. Både erhvervslivet og borgerne skulle gerne opleve en forbedret sagsbehandling, som samtidig ikke øger sagsbehandlingstiden, udtaler udvalgsformanden.

Den nye struktur for sagsbehandlingen træder i kraft fra den 1. oktober 2022.

Sidste år besluttede byrådet i Guldborgsund Kommune at afsætte 6 millioner kroner til en række tiltag, der skulle nedbringe behandlingstiden på byggesager i kommunen.