Heimstaden og Stadt investerer i Marienlyst. Her ses en illustration af, hvordan Bygaden Marienlystvej kan komme til at se ud. Visualisering: Stadt.
Heimstaden og Stadt investerer i Marienlyst. Her ses en illustration af, hvordan Bygaden Marienlystvej kan komme til at se ud. Visualisering: Stadt.

Det svenske selskab Heimstaden har indgået et joint venture med Stadt om at investere i den nye bydel Marienlyst i Aarhus. Det skriver Estate Media.

– Heimstadens vision er at skabe tidssvarende boliger med omtanke for både beboere, bomiljøet og de bysamfund, som omgiver de enkelte ejendomme. Stadts vision om at skabe meningsfulde fællesskaber tapper rigtigt fint ind i vores værdisæt. Med så stort og ambitiøst udviklingsprojekt er det vigtigt for os at have en lokal forankret partner, og Stadt er Aarhus-folk helt ind til benet, siger investeringsdirektør Christian Fladeland fra Heimstaden ifølge Estate Media og oplyser, at der er tale om et etcifret milliardinvestering med en tidshorisont på otte-ti år.

Aarhus Kommune har udarbejdet udviklingsplanen for Marienlyst i samarbejde med Tækker Group, ELF development, Stadt, Omnia Invest og C.F. Møller Architects.

Området ligger placeret mellem Skejby, Aarhus V og Tilst tæt på E45, med nærhed til letbanen og med seks kilometer til centrum af Aarhus. I alt udgør byudviklingsområdet knap 184 hektar, hvoraf knap 13 hektar fredskov.

Udviklingsplanen muliggør en bebyggelse på op 738.000 kvadratmeter for området som helhed. Generelt vil bebyggelseshøjderne være fra et-tre etager, mens der i områder kan bygges op til fem etager.

I Aarhus Kommunes temaplan om arealer til alle boligtyper, er der fokus på, at de nye større byområder får en blandet boligsammensætning, ligesom de skal bidrage til udbygning med fritliggende boliger. I udviklingsområdet vil der derfor være plads til op til 300 fritliggende boliger, lyder det i udviklingsplanen.

Det er ifølge udviklingsplanen et ønske, at Marienlyst udvikles som et supplement til byudviklingsområderne Nye og Lisbjerg.

“Den kommende byudvikling af Marienlyst skal både differentiere sig fra de to andre områder og samtidig underbygge og videreudvikle et igangværende træk i den aarhusianske byudvikling, hvor byen udvikles på kanten af by og landskabet, der omkranser Aarhus”, fremgår det af udviklingsplanen.