Hornbæk Kunstmuseum har plan for museumsgrunden

Fonden Hornbæk Kunstmuseum kan nu afsløre planerne for Hornbæks bedst beliggende grund, Museumsgrunden på hjørnet af A.R. Friis Vej og Kystvej.

Fonden Hornbæk Kunstmuseum er klar med en vision for museumsgrunden på hjørnet af A.R. Friis Vej og Kystvej. Allerede fra denne sommer vil der komme nyt liv og kunst på grunden.

Grunden åbnes op med en udendørs midlertidig udstilling, hvor udvalgte kunstneres værker kan opleves hele sommeren. Samtidig åbner en ny café med nyt koncept i det tidligere café Sunday og det traditionsrige arrangement ”Kunst i teltet” genoptages.

På længere sigt er planen at lave et 1.000 kvadratmeter stort byggeri, der vil kunne indeholde både en stor fleksibel kunsthal, bibliotek og turistinformation samt cafe og design-shop. Her vil større gallerier om sommeren kunne leje sig ind og lave udstillinger, mens der uden for højsæsonen vil kunne blive plads til andre former for kulturelle arrangementer. Og minigolfen planlægges videreført med et kunstnerisk udtryk, der skal gøre den til en destination i sig selv. Villaen på grunden skal med tiden omdannes til kunstnerbolig eller indgå i kunsthallen.

I spidsen for de nye planer står Christina Hvid, formand for Fonden Hornbæk Kunstmuseum, der i efteråret 2021 rejste penge hos Realdania til en forundersøgelse, der har kortlagt forskellige scenarier og ledt op til en samlet vision for den 5.500 kvadratmeter store grund. Kortlægningen har også fokuseret på at museumskonceptet skal være økonomisk bæredygtigt.

– Forundersøgelsen er nu gennemført i samarbejde med bygherrerådgiveren Bauherr og arkitektvirksomheden Norrøn. Vi har også været i dialog og fået input fra mange lokale interessenter. Vi forestiller os på den korte bane, Trin 1, at åbne grunden endnu mere op. Den skal være et sted, hvor folk kommer og oplever stedets potentiale, fællesskab og kunsten. Vi vil prøve at skabe mere liv på grunden. Denne modning af grunden skal lede hen til byggeriet af kunsthallen, siger Christina Hvid.

Christina Hvid har er i dialog med Lennart Lajboschitz som ejer Hornbækhus og Villa Stand, ligesom hun har tæt kontakt til Helsingør Kommune om blandt andet helhedsplanen for Hornbæk, hvor Museumsgrunden indgår.

Mens Trin 1 stort set ikke ændrer på grunden, som den fremstår i dag – ud over at den bliver åbnet op ud mod Øresundsvej, så man kan komme ind og opleve kunsten – så vil Trin 2 betyde en stor omkalfatring af grunden i forbindelse med byggeriet af Kunsthallen. Foruden byggeriet vil grunden blive åbnet op mod klitterne for at skabe bedre sammenhæng i området – og der overvejes at etablere en udsigtsplads og sikre sammenhæng til den nye helhedsplan for Hornbæk. Mange hornbækkkere vil sikkert ånde lettet op, når de hører, at Minigolfen også i Trin 2 bevares på grunden – dog i ny udformning designet af kunstnere.

Fonden Hornbæk Kunstmuseum har en plan for useumsgrunden på hjørnet af A.R. Friis Vej og Kystvej i Hornbæk. Foto: PR.
Fonden Hornbæk Kunstmuseum har en plan for useumsgrunden på hjørnet af A.R. Friis Vej og Kystvej i Hornbæk. Foto: PR.

– Med Trin 2 skaber vi nye faciliteter og liv på grunden hele året, der er attraktive for beboerne i Hornbæk samt gæster og turister. Det skal ske på et økonomisk bæredygtigt grundlag, siger Christina Hvid.

Anlægsomkostningerne til etablering af Trin 2 vil kræve fondsstøtte til den nye bygning til kunsthal og bibliotek forventes at ligge på 30 millioner kroner, mens ændring af grunden med ny minigolfbane og udsigtspunkt ligger på 10 millioner kroner. Det vil sige, at de samlede anlægsomkostninger i Trin 2 bliver på 40 millioner kroner. Heraf skal de 32 millioner hentes hjem i fondsmidler eller anden form for støtte. Lykkes det, forventes driftsbudgettet at være i balance, fordi indtægter fra bibliotek, café og restaurant, kunsthal og minigolf svarer til de forventede driftsudgifter tilblandt andet løn til personale, administration og finansiering.

Medlemmer af Bestyrelsen for Fonden Hornbæk Kunstmuseum

• Bestyrelsesformand, Christina Hvid (til daglig administrerende direktør i Molio)
• Advokat, Anders Drachmann
• Formand for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum: Sine Bayard
• Kulturrådgiver, tidligere museumsdirektør, Lene Floris
• tidligere El-installatør, gårdejer Jørgen Ahrendt-Jensen
• Byrådsmedlem, Jens Bertram