Hovedentreprise på nyt stadion i Aarhus i udbud

Hovedentreprisen på det kommende stadion i Aarhus sendes nu i udbud. Den økonomiske ramme er 558 millioner kroner. Zaha Hadid er totalrådgiver på projektet.

Aarhus Kommune har som bygherre sendt hovedentreprisen på AGFs kommende hjemmebane i Aarhus i udbud. Det kommende stadion er tegnet af Zaha Hadid, der er totalrådgiver på projektet.

“Den udbudte hovedentreprise omfatter nedrivning af Aarhus stadion og udførelse og levering af samtlige ydelser og biydelser for et fuldt færdigt, funktionsdygtigt og myndighedsgodkendt nyt stadion med 21.000 tilskuerpladser, i overensstemmelse med entreprisekontrakten og kontraktgrundlagets bestemmelser”, lyder det i udbudsbeskrivelsen.

Hovedentreprenøren skal udføre opgaven i et partneringsamarbejde med Zaha Hadid.

LÆS OGSÅ: ZAHA HADID SKAL TEGNE NYT STADION I AARHUS

“Formålet med partneringsamarbejdet er i et åbent samarbejde mellem bygherre, totalrådgiver og hovedentreprenør at skabe og realisere det bedst mulige projekt indenfor targetsummen, herunder optimere og tilpasse projektomfang, løsningsprincipper og udførelsesmetoder samt via samprojektering at udvikle projektmaterialet således, at dette giver et entydigt, afstemt og optimeret grundlag for udførelsen af projektet”, skriver Aarhus Kommune.

Der er tale om et såkaldt udbud med forhandling, oplyser kommunen. Der er frist for at ansøge om deltagelse den 25. april 2023. Fire-fem ansøgere vil herefter blive udvalgt.

Aarhus Kommune forventer i juni 2023 at kunne sætte navn den hovedentreprenør, der indgås kontrakt med.

Fakta om udbuddet af hovedentreprisen på det nye stadion i Aarhus

Hovedentreprenørens ydelser udføres i to hovedfaser – Projektforslagsfasen og Realiseringsfasen

Projektforslagsfasen er opdelt i følgende tre delfaser:

  1. Strategi- og planlægningsfasen
  2. Udviklings- og prisindhentningsfasen
  3. Projekttilpasningsfasen

Realiseringsfasen er opdelt i følgende tre delfaser:

  1. Myndighedsprojektfasen
  2. Udførelsesprojektfasen
  3. Udførelsesfasen

Den økonomiske ramme er 558 millioner kroner eksklusive moms (indeks fjerde kvartal, 2022).

Udbudsmaterialet er tilgængeligt her.

Kilde: Aarhus Kommune / Kongelunden.