Hvordan skal Marselis Boulevard se ud?

Med den kommende Marselistunnel er der udsigt til væsentligt mindre trafik på Marselis Boulevard. Nu skal visionen for boulevarden klarlægges.

På hverdage kører i dag 18.000 bilister på Marselis Boulevard. Når Marselistunnelen er etableret, kommer en stor del af trafikken – blandt andet trafik til og fra Aarhus Havn – under jorden i tunnelen.

Det betyder, at trafikken på Marselis Boulevard bliver markant mindre. Trafikmængden vil ifølge kommunen svare til den mængde, vi i dag ser på Silkeborgvej gennem Åbyhøj. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

– Jeg er meget optaget af, hvordan vi kan få revitaliseret Marselis Boulevard og få skabt et nyt by- og gaderum. Jeg vil blandt andet se på, hvordan vi kan få skabt forbindelser på tværs videre ud til vores grønne områder i syd. Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø, i meddelelsen.

Visionen for fremtidens Marselis Boulevard skal klarlægges, og her skal aarhusianerne inddrages. Derfor gennemfører Vejdirektoratet lige nu en høringsproces. Den varer frem til den 13. juni. Man kan indsende bemærkninger her.

Høringsprocessen om Marselis Boulevard er en del af den indledende høring om Marselistunnelen. Inden Vejdirektoratet gennemfører miljøkonsekvensvurderingen for Marselistunnelen, kan aarhusianerne komme med input og forslag, som de skal tage med ind i arbejdet med vurderingen.

Forslag og synspunkter kan for eksempel være synlige forhold, man skal være opmærksomme på, hvordan man kan begrænse generne fra projektet, eller andet man kan inddrage i undersøgelsen, skriver Aarhus Kommune.

Desuden afholder direktoratet et borgermøde den 31. maj fra klokken 18.30 til 21 på Marselisborg Gymnasium. På mødet vil Vejdirektoratet fortælle om den overordnede proces for en miljøkonsekvensvurdering og skitseprojektering af Marselistunnelen, skriver kommunen.