Industri i Vanløse omdannes til boliger, butik og sundhedshus

Indehaver af kendt Michelin-restaurant er involveret i projekt, hvor industri på Slotsherrensvej i Vanløse omdannes til boliger, sundhedshus og plejecenter.

To bygherrer ønsker at udvikle hver deres grund i et område i Vanløse, der i dag rummer tidligere industribygninger.

På Slotsherrensvej 111 vil Scandinavian Property Development bygge et privat plejecenter og et sundhedshus. De eksisterende industribygninger på grunden skal efter planen rives ned for at gøre plads til nybyggeri.

Plejecentret opføres som to boliglænger, der er forbundet af en bygning til fællesaktiviteter i tre etager. Der etableres et sundhedshus i bygningens stueetage. Plejecentret med sundhedshus vil få et samlet etageantal på godt 6.700 kvadratmeter. Det svarer til en bebyggelsesprocent på 110 på matriklen.

Visualisering, der viser et eksempel på eksisterende og nyt byggeri langs Fabriksgaden. Illustration: Holscher Nordberg.
Visualisering, der viser et eksempel på
eksisterende og nyt byggeri langs Fabriksgaden.
Illustration: Holscher Nordberg.

Også på naboejendommen på Slotsherrensvej 113 er der store planer, som selskabet Jemidan står bag. Selskabet ejes af Michael Lassen Jordan, der er indehaver af Michelin-restauranten Søllerød Kro. Han vil bygge og omdanne de eksisterende industribygninger på grunden til familie- og ungdomsboliger samt almene boliger. Desuden skal der etableres et supermarked på 1.200 kvadratmeter.

En villa fra 1900 og tilbygninger til radio- og fjernsynsfabrikken TO-R skal rives ned, mens de oprindelige fabriksbygninger bevares. Nybyggeriet vil arkitektonisk blive tilpasset de bevaringsværdige bygningers udtryk.

De bevaringsværdige oprindelige fabriksbygninger har et samlet etageantal på 4.900 kvadratmeter og nybyggeriet vil have et omfang på omkring 7.600 kvadratmeter. I alt omfatter projektet dermed knap 12.500 kvadratmeter, som giver en bebyggelsesprocent på cirka 103. Der bliver i projektet stillet krav om, at der skal være 25 procent almene boliger. Det svarer til cirka 2.800 kvadratmeter almene boliger.

“Fabriksgaden, som er områdets eksisterende fremtrædende akse, bliver suppleret af to parallelle smallere stræder. Mod Slotsherrensvej ønskes boliger ovenpå en base med supermarked og ungdomsboliger og med et hævet fælles friareal for beboerne”, fremgår det af en startredegørelse for projektet.

Visualisering, der viser et eksempel på ankomstog forareal til plejecenteret. Illustration: Danielsen Architecture.
Visualisering, der viser et eksempel på ankomstog forareal til plejecenteret.
Illustration: Danielsen Architecture.

“Indgang til supermarked er placeret ud mod Slotsherrensvej sammen med adgang til parkeringskælder og varelevering. Parkeringskælderen betyder, at boligområdet bliver bilfrit med undtagelse af ærindekørsel. Flere steder bliver anlagt mindre byrum til ophold og leg”, fremgår det videre.

De bevaringsværdige bygninger er bygge i et-tre etager, og de nyopførte bygninger vil blive i to-tre etager med enkelte bygninger med en tilbagetrukket etage mod Slotsherrensvej.

De to bygherrer har allieret sig med henholdsvis Danielsen Architecture og Holscher Nordberg i forbindelse med udviklingen af området.

Før der kan bygges, skal der udarbejdes en ny lokalplan, og den ventes endeligt vedtaget af politikerne i slutningen af 2023.

Ved Elna Munchs Plads er et projekt med blandt andet et nyt supermarked på tegnebrættet, mens et endnu større projekt gennem mange år har været under udvikling på en grund ved siden af Vanløse Station.