Juvre dige på Rømø. Foto: NCC.
Juvre dige på Rømø. Foto: NCC.

NCC-ejede Jakobsen og Blindkilde har afleveret et klimasikringsprojekt på Rømø.

Projektet med Juvre Dige skal fremover fungere som kystbeskyttelse, der minimerer risikoen for oversvømmelse forårsaget af højere vandstande, skriver NCC i en pressemeddelelse.

Tidevandet har en daglig påvirkning på landskabet i området, og opgaven gik ud på at forstærke diget med klæg og sand, hvorved nærbefolkningen beskyttes mod de udfordringer, som er forbundet med højere vandstande.

Når sandet og klæget blev opgravet, skulle det transporteres og til sidst indbygges og blive en del af et nu stærkere dige.

Projektet skal desuden værne om det eksisterende miljø på Rømø. Udgravningen af en sø på ni hektar og otte lavvandede småsøer skal gavne fuglene ved at fungere som bade-, drikke- og fødesøgningssteder for ynglende vadefulde.

Læs også: Truede engfugle får yderligere 100 hektar i Tøndermarsken

Det vil dertil fungere som økologiske levesteder for forskellige dyr og planter, og der håbes, at trækfugle og strandtudser også vil bruge det som ynglested.

Projektleder Ole Sejbjerg fra Jakobsen & Blindkilde under NCC Infrastructure fremhæver det tætte samarbejde med bygherren som en succes, og en yderst positiv oplevelse.

– Vi har oplevet en positiv atmosfære på hele holdet på projektet. Medarbejderne har ikke alene fuldført projektet med succes, de har også opnået en sikkerhedsmæssigmilepæl på 100 dage uden ulykker, som blev fejret med en pølsevogn, fortæller Ole Sejbjerg.

Størstedelen af materialerne til projektet i form af sand og klæg kom fra udgravningen til naturprojektet, hvor der blev udgravet 300.000 kubikmeter sand og klæg.

Derudover blev der også lavet en asfaltering langs bærmevejen, som strækker sig langs diget. Strækningen som blev asfalteret, svarer til 48.174 kvadratmeter asfalt. Efter asfalteringen er der også blevet sået græs på hele diget.