AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Tønder Kommune overtog i 2022 den tidligere DSB-bygning på Jernbanegade 16 i Skærbæk for en købssum på 498.000 kroner. Nu sættes ejendommen til salg igen.

– Tønder Kommune købte den med overtagelse den 1. marts 2022, og det var for at give mulighed for, at lokalrådet og lokalområdet kunne få noget tid til at se om, om man kunne få bygningen i spil til nogle offentlige aktiviteter, oplyste borgmester i Tønder Kommune, Jørgen Popp Petersen (S) på det seneste byrådsmøde, hvor politikerne skulle tage stilling til sagen.

Skærbæk Lokalråd fik midlertidig disposition over ejendommen. Til gengæld skulle lokalrådet stå for udgifterne til vedligeholdelse og forbrug.

Tanken var, at lokalrådet efterfølgende skulle købe ejendommen og overtage alle forpligtelser. Hvis lokalrådet ikke havde midlerne til at købe den gamle stationsbygning, skulle den udbydes offentligt til salg.

Der blev efterfølgende indgået en driftsaftale med Skærbæk Lokalråd, der løb fra den 1. maj 2022 og ophørte den 30. april 2023.

Efter periodens udløb søgte lokalrådet om at få driftsaftalen forlænget i et år, da de på daværende tidspunkt ikke havde midler til at købe ejendommen. Aftalen blev forlænget til den 30. april 2024. Men nu går den altså ikke længere.

– Man kan ikke finde nogle gangbare og bæredygtige forslag deroppe, så nu er indstillingen, at vi sætter den til salg igen, sagde Jørgen Popp Petersen på byrådsmødet.

Kommunen vil have 670.000 kroner for ejendommen, som altså er steget omkring 170.000 kroner i værdi i løbet af godt og vel et par år.

Det er der dog en god forklaring på. De 170.000 kroner svarer nemlig til, hvad Tønder Kommune har brugt på at etablere kloakseparering.

Bevaringsværdig bygning fra 1877

Kommunen vil udbyde ejendommen til salg med projekt. Der tinglyses en servitut, som normalt ved udbud med projekt. Servitutten betinger, at projektet skal gennemføres indenfor tre år, ellers kan Tønder Kommune forlange ejendommen tilbageskødet.

Den bevaringsværdige stationsbygning er opført i 1877 og er SAVE 2-registreret. Bygningen fremstår med gule mursten og røde murstensudsmykninger.

Ejendommen består af to bygninger. Vinduerne er termoruder, som er skiftet i 2014. Den har et bebygget areal på henholdsvis 165 kvadratmeter i to etager og en kælder på i alt 348 kvadratmeter.

Ejendommen fremstår originalt som den tidligere station med rum, der tidligere har været benyttet til ventesal og billetkontor.

Derudover er der det gamle pakhus på 98 kvadratmeter. Pakhuset fremstår råt og uden varmeinstallationer. Det er bygget sammen med stationsbygningen. Samlet har ejendommen et etageareal på 428 kvadratmeter.

Ejendommen ligger i byzone, men er ikke omfattet af en lokalplan. Ifølge den gældende kommuneplanramme for ejendommen er den udlagt til offentlige formål og ligger inden for den udlagte bymidte.

Den fremtidige anvendelse kan eksempelvis være uddannelses-, sundheds-, kulturelle-, administrative- og sociale formål, ligesom ejendommen kan anvendes til foreningslokaler, fritidsaktiviteter, cafe/restaurant, udstilling, kreative værksteder, erhverv, eller detailhandel.

Bygningen har tidligere huset blandt andet VUC og Beredskabsstyrelsen.

Da der er tale om en tidligere stationsbygning har ejendommen både i overført og bogstavelig forstand en bagside. Bygningen ligger klinet op ad jernbanen.

Desuden ligger den tæt på erhvervsområdet øst for banen. Der er støj fra fjernvarmeværket samt vibrationer fra jernbanen. Kommunens forvaltning vurderer derfor, at bygningen ikke kan anvendes til eksempelvis boliger eller børnehave og lignende.