Lav tomgangsprocent for erhvervsejendomme til udlejning i Storkøbenhavn

I en tid med grå skyer i det økonomiske landskab har en høj efterspørgsel som følge af blandt andet et stærkt arbejdsmarked og lavt udbud været en af forklaringerne på, hvorfor der fortsat ses en lav tomgangsprocent på tværs af segmenterne inden for Kontor, Industri & Logistik samt Retail i Storkøbenhavn.

Trods et lavt transaktionsvolumen i årets første fem måneder er de tre segmenter inden for kontor-, retail- samt industri- & logistikejendomme præget af lav tomgang i Storkøbenhavn.

Det viser de seneste tal fra Colliers og Ejendomstorvet, skriver erhvervsmæglerkæden i en pressemeddelelse.

I kontorsegmentet er der ifølge Martin Østengaard, der er chef for kontorudlejning hos Colliers i København, flere tegn på den lave tomgangsprocent.

– Den makroøkonomiske usikkerhed har ikke ramt kontorsegmentet, hvor det høje niveau fra 2022 ser ud til at fortsætte med høj aktivitet og mange udlejninger, fortæller han med henvisning til de seneste tal fra finansministeriet, der ifølge Martin Østengaard understreger, at Danmarks økonomi tværtimod bevæger sig i en positiv retning.

LÆS OGSÅ: SKUHØJ EFTERSPØRGSEL GIVER LAVESTE ANTAL LEDIGE KONTORLOKALER I 14 ÅR

Den lave tomgang på kontormarkedet skyldes ifølge Martin Østengaard en høj efterspørgsel, som har været understøttet af meget høj beskæftigelse, men især nye erfaringer erhvervet under coronapandemien har fået lejere til at ønske mere fleksibilitet i form af lejekontrakter med kortere eller slet ingen binding og af lokaler, som løbende kan justeres efter behov og opgaver.

Til trods for den høje beskæftigelse peger Martin Østengaard på, at en nøglefaktor, der driver kontorsegmentet, er manglen på kvalificeret arbejdskraft. Denne mangel påvirker positivt efterspørgslen på centralt beliggende kontorlejemål af høj kvalitet, fortæller han.

Desuden spiller fokus på ESG ifølge Martin Østengaard en stigende rolle i virksomhedernes beslutningsprocesser, hvor miljøvenlige ejendomme bliver prioriteret. Særligt blandt større og internationale virksomheder, der tidligt i søgeprocessen har tendens til at fravælge kontorlejemål, der ikke opfylder miljøstandarder og certificeringer.

Begrænset udbud kræver kreative løsninger i industri- og logistikejendomme

Kilde: Colliers.
Kilde: Colliers.

Ligesom kontorsegmentet oplever industri- og logistiksegmentet i Storkøbenhavn fortsat en lav tomgangsprocent. Det skyldes blandt andet begrænset nybyggeri samt intensiv efterspørgsel på grund af nethandel og høj økonomisk aktivitet blandt forbrugerne, lyder det fra Colliers.

Derfor er virksomheder ifølge Helle Andersen, chef for Industri & Logistik hos Colliers, nødt til at søge udenfor traditionelle områder for at imødekomme behovene:

– Det begrænsede udbud på moderne lokaler presser virksomheder til at tænke kreativt. Positiv økonomi og usikre forsyningskæder sammenholdt med krigen i Ukraine har været medvirkende til at flere virksomheder tager deres produktion hjem, hvilket øger behovet for ekstra plads. Selvom den lave tomgang er et udtryk for efterspørgsel, indikerer den, at det reelle behov muligvis er endnu større, hvilket kan betyde, at virksomhederne opgiver at finde nye lokaler og tilpasser sig de eksisterende rammer så godt som muligt, udtaler Helle Andersen.

LÆS OGSÅ: DER ER ISÆR HANDLET INDUSTRI- OG LOGISTIKEJENDOMME I 2023

Moderne industri- og logistiklokaler tiltrækker ikke kun de nationale investorer. Den internationale interesse er fortsat høj, og ifølge tal fra Colliers er 54 procent af kunderne internationale inden for segmentet, når man måler på det samlede transaktionsvolumen.

Helle Andersen peger på, at dette fænomen synes at være en generel trend, der strækker sig på tværs af segmenterne, hvilket understreger segmenternes robusthed til trods for de stigende renter og inflation.

Vedholdende efterspørgsel i et ellers udfordret retailsegment

Efter en midlertidig pause under nedlukningerne, er interessen fra udenlandske retaillejere genoplivet.

Line Højvang Christiansen, chef for Retail hos Colliers i København, oplever at det dels skyldes danskernes generelt høje købekraft, sammenholdt med en meget høj beskæftigelse og dels flere gode beliggenheder på Strøget i København, som åbner op for nye muligheder hos lejerne:

– Tidligere har vi set store afståelsessummer på de primære beliggenheder på Strøget og Købmagergade, hvor lejerne har skullet betale for at overtage et lejemål. De seneste år er denne tendens ikke længere til stede, hvilket betyder, at flere lejerne kan være med. Derudover er der en større imødekommenhed fra udlejers side, hvor de fleste ejendomsejere er klar til at bidrage til indretning af lejemålet, så det indrettes efter kommende lejers ønske, udtaler Line Højvang Christiansen.

LÆS OGSÅ: TOMGANG FOR BUTIKSLOKALER ER PÅ HØJESTE NIVEAU I TO ÅR

Derudover benytter mange af de større butikskæder sig af at flytte deres butikker for at opnå bedre placeringer samt optimere butikkens indretning og eksponering, hvilket bidrager til høj efterspørgsel på de rigtige lokationer. Selvom der på landsplan er udfordringer på tomgangen, forbliver tomgangen lav i Storkøbenhavn på 2,8 procent, som er samme niveau som i 2013. Dette viser, at efterspørgslen stadig er til stede, og at lejeniveauet dermed forbliver stabilt:

– Lige nu oplever vi generelt travlhed på retailmarkedet. Forbrugerne vælger fortsat at handle i de fysiske utikker til trods for et voksende online marked. Samtidig er beskæftigelsen høj og befolkningen har fortsat mange penge til forbrug. Det skaber travlhed og sætter høje krav til vores retailteam, der har cementeret sin position som markedsledende i 2023, målt på udlejede kvadratmeter i Storkøbenhavn, udtaler Line Højvang Christiansen.