LE34 opruster med ekspert inden for multifunktionel jordfordeling

Landinspektørfirmaet LE34 ansætter Sophie Dige Iversen, der er ekspert i multifunktionel jordfordeling.

Multifunktionel jordfordeling er et redskab, som i den nærmeste fremtid vil blive brugt til at forandre store dele af det danske landskab for at løse en række klimaudfordringer. Landinspektørfirmaet LE34 opruster nu på området med ansættelsen af landinspektør Sophie Dige Iversen. Ifølge en pressemeddelelse fra virksomheden har hun stor erfaring med gennemførelse af jordfordelingsprojekter – blandt andet med multifunktionel arealanvendelse og beskyttelse af drikkevand som formål.

– Mit hjerte banker for at skabe realistiske jordfordelingsløsninger med respekt for de involverede parter, hvor mødet med de enkelte lodsejere og respekten for deres ejendom og virke skaber fundamentet for gode løsninger. Og ofte gavner jordfordelinger langt mere, end det primære fokusområde. Hvis der for eksempel bliver rejst en skov for at beskytte drikkevandet, gavner det jo typisk et helt lokalsamfund, udtaler Sophie Dige Iversen i meddelelsen.

Sophie Dige Iversen kommer fra en stilling som landinspektør hos Orbicon, hvor hun især har arbejdet med jordfordelingsplanlægning, ejendomsmæssig forundersøgelse og lodsejerdialog.

Multifunktionel jordfordeling er en vigtig samfundsopgave for fremtidens klima og samtidig en kompleks proces, der involverer et bredt samarbejde mellem en lang række aktører. Som landinspektørfirma er LE34 en af disse aktører, og derfor prioriteres området højt.

– Med multifunktionel jordfordeling er vi med til at skabe fremtidens nye danmarkskort. Det er ekstremt vigtigt, at nogen er specialiseret på området og mestrer de rigtige kompetencer, da jordfordeling kun bliver større i de kommende år. Derfor er vi også glade for, at det er lykkedes os at styrke vores position på området endnu mere ved at få en kapacitet som Sophie Dige Iversen med på holdet, siger Gert M. Henningsen, der er landinspektør og forretningschef for Ekspropriation & Jura i LE34.

En af de aktuelle opgaver med multifunktionel jordfordeling er, at LE34 faciliterer kommunernes ansøgningsproces til den pulje til fri jordfordeling, der administreres af Landbrugsstyrelsen. Der er 150 millioner kroner i puljen.