Lokale investorer omdanner Holstebro Sygehus

Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding opretter arealudviklingsselskab, der omdanner Holstebro Sygehus til ny bydel med nye boligformer.

Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding etablerer sammen et arealudviklingsselskab, der skal stå for omdannelsen af det tidligere Holstebro Sygehus. Allerede i efteråret 2022 går det nyetablerede arealudviklingsselskab i gang med transformationen af de over 80.000 kvadratmeter, der i fremtiden skal danne ramme for en bæredygtig bydel midt i Holstebro. Den samlede investering forventes at være omkring 2 milliarder kroner, oplyser parterne i en pressemeddelelse.

– Tanken er ikke bare at skabe en ny bydel med levet liv og masser af spændende tilbud. Men også at gøre det på nye måder med massiv vægt på bæredygtige og CO2-neutrale metoder og med inddragelse af byens borgere, udtaler Holstebros borgmester H. C. Østerby (S) i meddelelsen.

– Vi udnytter det gamle sygehus helt unikke placering mellem byens parkanlæg og gågaden og binder dermed byen bedre sammen. Det vil helt sikkert understøtte den positive befolkningstilgang, vi oplever, og samtidig medvirke til, at Holstebro midtby forbliver én af de 20 mest attraktive handelsbyer i Danmark, uddyber han.

Arealudviklingsselskabet stiftes i august 2022. Holstebro Kommune og Færchfonden vil hver eje 45 procent, mens Aksel Nørgaard Holding vil eje de sidste 10 procent. Parterne forventer, at bestyrelsen og ledelsen i selskabet kommer på plads hurtigt derefter, så selskabet kan køre på fuldt tryk med udviklingen af sygehusgrunden fra efteråret 2022, fremgår det af pressemeddelelsen.

Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding etablerer arealudviklingsselskab, der skal stå for omdannelsen af det tidligere Holstebro Sygehus.
Holstebro Kommune, Færchfonden og Aksel Nørgaard Holding etablerer arealudviklingsselskab, der skal stå for omdannelsen af det tidligere Holstebro Sygehus.

I den netop indgåede aftale er der enighed om, at der skal tænkes både meget grønt og meget ambitiøst, fremgår det videre. Det indebærer, at de gamle sygehusbygninger skal bevares.

– Det har været afgørende for os, at udviklingen af sygehusgrunden skaber en ny type by for mennesker. Der skal være plads til det grønne og til biodiversitet. Og vi tør tænke cirkulært og bevæger os helt i front med at udvikle bygningerne med så lavt et CO2-aftryk som muligt. Udgangspunktet er, at vi ikke river bygninger ned for blot at genopføre nye. Hermed sikrer vi både, at vi bevarer en del af stedets over 100 år gamle historie, og at den allerede indlejrede CO2 bliver genanvendt, udtaler Annemette Færch fra Færchfonden.

For at sikre, at udviklingen bliver bæredygtig, vil det nyetablerede selskab blandt andet foretage livscyklusvurderinger for at kunne vurdere byggeriets langsigtede ressourcepåvirkning. Det kan gøre en renovering dyrere på kort sigt, men både billigere og mere klimavenligt for alle i det lange løb.

I 2020 afleverede Holstebro Udvikling P/S Byens plan til byrådet, hvor grunden selvsagt var et centralt omdrejningspunkt. Så der har allerede været aktiv borgerdeltagelse omkring brugen af sygehusgrunden og dens fire kvarterer. Og det er i den nye aftale helt klart ambitionen at fortsætte med at inddrage borgere, brugergrupper og eksperter.

– Jeg glæder mig til at være en del af en byudvikling, som udover at blive ambitiøst bæredygtig også kommer til at indeholde mange muligheder for nye boligformer, byggematerialer og nytænkning i at genanvende eksisterende materialer. Jeg er sikker på, at udviklingen af sygehusgrunden bliver et kæmpe aktiv for både Holstebro og for hele Nordvestjylland, udtaler Aksel Nørgaard, der sammen med Holstebro Kommune og Færchfonden går ind som investor.

Fakta

  • Holstebro Kommune har 58.500 indbyggere og Holstebro by 36.500, og kommunen er den femte hurtigst voksende de sidste 100 år. Holstebro er blandt andet kendt for sit dynamiske erhvervsliv og sine nybrydende kulturinitiativer.
  • Færchfonden er en erhvervsdrivende fond, der understøtter iværksætteri, erhverv, kultur og uddannelse i Nordvestjylland.
  • Aksel Nørgaard Holding er 100 procent ejet af Aksel Nørgaard, der driver investeringsaktiviteter, skov og ejendomsdrift.
  • Sygehusgrunden overtages af Holstebro Kommune fra Region Midtjylland den 1. august 2022, i forlængelse af at de sidste sygehusaktiviteter flyttede til Gødstrup i foråret.

Kilde: Færchfonden.