Lokalplan for Jernbanebyen er på vej

Ny lokalplan skal bane vejen for i alt 500.000 etagemeter byggeri i Jernbanebyen mellem baneterrænet, Enghavevej og Vasbygade på Vesterbro.

Teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune skal den 17. juni tage stilling til et lokalplanforslag for det 568.000 kvadratmeter store areal mellem baneterrænet, Enghavevej og Vasbygade på Vesterbro.

Her skal Jernbanebyen udvikles af DSB, NREP, Industriens Pension og Novo Holdings samt Freja Ejendomme.

I alt giver lokalplanforslaget mulighed for 500.000 etagemeter byggeri samt yderligere 29.000 kvadratmeter parkeringshuse.

– Nu håber vi, at politikerne på Københavns Rådhus vil se positivt på den lokalplan, der er lagt frem, så vi kan komme i gang med at bygge en levende bydel efter grønne principper til glæde for tusindvis af københavnere, siger Søren Beck-Heede, administrerende direktør, DSB Ejendomsudvikling.

Det forventes, at der vil blive bygget 350.000-380.000 boliger, og der vil blive stillet krav om, at 25 procent af boligerne skal være almene. SAB, Boligselskabet AKB, København og FSB skal stå for de kommende almene boliger i området.

Bydelen bliver delvist bilfri, og der stilles krav om plantning af mindst 1.550 nye træer, hvor mindst 60 procent skal være hjemmehørende arter.

– Vi stræber efter at skabe en bydel, der bygger på alt det, der gør København til én af verdens bedste byer. Vores fokus på fællesskab, sundhed og et reduceret klimaaftryk vil skabe en bydel, der er langtidsholdbar. Netop derfor kommer bydelen blandt andet til at have flere store grønne områder, en gennemgående cykelsti, ligesom der etableres fodboldbaner. Det giver samlet set en bydel, hvor vi har lidt mere end fire gange så mange grønne kvadratmeter per indbygger som for eksempel Vesterbro, udtaler Martin Schultz Nielsen, investeringsdirektør, Nrep.

Området rummer desuden en del bygninger, der i kraft af deres arkitektur og udformning bidrager til fortællingen om stedets historik, såsom Lokomotivværkstedet, BaneGaarden og vandtårnet. Nogle bygninger vil blive bevaret, mens andre bygninger vil blive transformeret til nye formål.

– Jernbanebyens særlige historie bliver fundamentet for udviklingen af den nye bydel. Vi bevarer og transformerer langt størstedelen af de eksisterende bygninger og skaber en ny bydel med historiske jernbanebygninger og moderne arkitektur. Det bliver en blanding af nyt og gammelt, og det giver Jernbanebyen en helt særlig stemning og et helt unikt DNA, siger Christina Jørgensen, administrerende direktør, Freja Ejendomme.

Udviklingen af Jernbanebyen tog fart, da Københavns Borgerrepræsentation tilbage i 2020 vedtog Kommuneplan 2019 og dermed fastlagde rammerne for byens udvikling. Lokalplanen for Jernbanebyen bygger på arkitektfirmaet Cobes helhedsplan for området, som kom til verden på baggrund af en arkitektkonkurrence tilbage i 2020.

Usikkerhed om skole

I forbindelse med startredegørelsen blev det ifølge Københavns Kommunes forvaltning besluttet, at der skulle arbejdes på at placere en ny skole i Jernbanebyen i Vognværkstedet. Dengang forlød det, at DSB forventede at fraflytte bygningen omkring 2025.

Efterfølgende har DSB meldt tilbage, at fraflytning af Vognværkstedet først vil ske på et senere tidspunkt i forbindelse med udvikling af denne del af Jernbanebyen i 2033-2034. Der er derfor ikke opnået enighed om et forventet overdragelsestidspunkt af Vognværkstedet.

I forbindelse med placering af skoler i byudviklingsområder har det gennem en årrække været praksis, at der indgåes aftaler om grundkøb inden vedtagelse af lokalplan for områderne for at sikre den skolekapacitet, der bliver nødvendig som følge af den nye byudvikling.

Københavns Kommunes forvaltning vurderer, at der aktuelt ikke er givet tilstrækkelig sikkerhed for, at kommunen kan tilbyde den nødvendige skolekapacitet, som byggeriet af de mange boliger i Jernbanebyen vil medføre.

Kommunen fortsætter forhandlingerne med DSB. Hvis kommunen ikke får sikkerhed for at kunne tilvejebringe det nødvendige skolekapacitetsbehov, kan forvaltningerne ikke anbefale en endelig godkendelse af lokalplanforslaget.

Et alternativ kan være, at alene en mindre del af byggemulighederne i lokalplanforslaget gøres byggeretsgivende. De resterende byggemuligheder kan gøres byggeretsgivende i et eller flere tillæg til lokalplanen, når det er muligt for kommunen at sikre den nødvendige skolekapacitet.

Om Jernbanebyen

Fakta om parterne bag

Partnerne bag Jernbanebyen er i dag DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme og Baneby Konsortiet, der består af Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension. Freja Ejendomme indgik i 2021 en aftale om salg af deres arealer til Baneby Konsortiet, betinget af lokalplanens endelige vedtagelse.

I februar 2023 underskrev DSB Ejendomsudvikling, Novo Holdings, Industriens Pension og Nrep en betinget joint venture-aftale, der betyder, at hele Jernbanebyen forventeligt vil blive samlet under et fælles ejerskab, når der er vedtaget en lokalplan for området.

Det betyder, at Jernbanebyen i dag udvikles i fællesskab af DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme samt Nrep, Novo Holdings og Industriens Pension. Det kommende Joint Venture-selskab vil blive ejet af DSB med 50 procent og 16,7 procent af henholdsvis Novo Holdings, Industriens Pension og Nrep. Freja Ejendomme forbliver en del af projektet, indtil lokalplanen er vedtaget.

Kilde: Freja Ejendomme.