Masterplan for Albertslund Centrum i høring

Citycon har i samarbejde med Urban Power for udarbejdet en ny plan for udvikling af Albertslund Centrum. Finansieringen er dog ikke på plads endnu.

I 2018 blev der udarbejdet en masterplan for udviklingen af Alberslund Centrum. Citycon ønsker nu at opdatere og tilpasse enkelte dele af planen, og derfor har Albertslund Kommune sendt en opdateret masterplanen i offentlig høring.

– Jeg ser meget frem til at læse høringssvarene, lød det på kommunalbestyrelsesmødet den 28. juni 2022 fra formand for Miljø- & Byudvalget, Marianne Burchall (S), inden hun kom med en løftet pegefinger.

– Lige her har vi desværre en lille udfordring omkring, at Citycon ikke har finansieringen på plads. Så jeg håber da, at de får styr på det, så vi kan komme videre med dette, sagde hun.

Som i de tidligere udgaver fokuserer masterplanen på at fortætte bydelen med blandt andet 400-500 nye boliger. Citycon har udarbejdet den i samarbejde med Urban Power.

Planen er at skabe “en bydel, der binder erhverv og butiksliv, boliger og kultur sammen til en levende bydel.”

Ifølge Citycon vil en af de mest markante ændringer være nedsænkning af Vognporten ved Musikteatret. Den nedsænkede Vognport skal skabe mere tryghed og skabe forbindelse mellem biblioteket, musikteatret og Forbrændingen. Vognporten skal desuden skabe bedre adgang til de grønne og blå områder bag Musikteatret, skriver Citycon.

Citycon købte i 2013 de fleste af bygningerne i Albertslund Centrum af kommunen for 181 millioner kroner. Aktuelt omfatter det 33.000 kvadratmeter store område 20.400 kvadratmeter byggeri, hvoraf 16.400 kvadratmeter fjernes. Dertil kommer 7.000 kvadratmeter eksisterende byggeri på Posthusgrunden.

Til gengæld skal der opføres 22.000 kvadratmeter nye boliger, 5.000 kvadratmeter detail og 6.000 kvadratmeter blandt bolig og erhverv. Desuden skal der bygges yderligere 7.700 kvadratmeter på Posthusgrunden, så bebyggelsen får et samlet omfang på 65.400 kvadratmeter.

Boligerne planlægges som etageboliger og vil have varierende størrelser. Derudover opdateres erhvervslejemålene, så de tilpasses nutidige behov, fremgår det af høringsmaterialet fra kommunen.

Den endelige bebyggelsesstruktur, bebyggelsesprocent, bygningshøjder, materialevalg, konkrete projekter med videre vil blive fastlagt af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner i den senere proces. I henhold til boligbyggeprogrammet i Kommuneplan 2022-2034 kan der opføres 435 boliger inden for projektområdet inden år 2034.

Albertslund Centrum blev indviet i 1965 og udvidet i 1966. Centret var et af de første indkøbscentre i Danmark, kun overgået af Espergærde Centret fra 1964, fremgår det af masterplanen.

Citycon ejer 36 butikscentre og en enkelt anden retailejendom i de nordiske og baltiske lande. Den samlede værdi af ejendommene er af Citycon opgjort til 33,5 milliarder kroner. Foruden Albertslund Centrum ejer Citycon i Danmark også Strædet i Køge.