Bo-Vest skal bygge botilbud for 100 millioner i Albertslund

To grunde har været i spil, men der lægges nu op til, at de mellem 32 og 40 boliger skal bygges på Skallerne. Bo-Vest skal bygge botilbuddet.

Der skal bygges et nyt botilbud til udviklingshæmmede i Albertslund som erstatning for Botilbuddet Herstedøster Sidevej. To byggegrunde har i den forbindelse været i spil.

Kommunen har bedt Tegnestuen Vandkunsten om at analysere, hvilke fordele og ulemper der er ved at bygge på henholdsvis den 18.190 kvadratmeter store Hyldagergrunden og en 14.650 kvadratmeter stor grund på Skallerne 1.

På baggrund af analysen fra arkitektvirksomheden anbefaler kommunens forvaltning, at der arbejdes videre med at opføre det nye botilbud på Skallerne 1.

Byggeriet opføres med boligorganisationen AB som bygherre og Bo-Vest som administrator og byggeforretningsfører. Det blev besluttet af politikerne i kommunalbestyrelsen på et møde den 13. februar.

Læs også: Projektudviklere bag over 1.000 boliger på Vestegnen

– Botilbuddet Herstedøster Sidevej er nedslidt, og vi har i nogle år drøftet, hvordan vi kan forbedre forholdene for beboerne på HØS, sagde formand for Miljø- og Byudvalget, Marianne Burchall (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

– I Socialdemokratiet synes vej, at Skallerne 1 er en god placering. Det er tæt på Vestskoven og tæt på Naturcenter Herstedøster, hvor en del af beboerne arbejder og har deres daglige gang. For os er det vigtigt, at beboerne føler sig trygge og har den bedst mulige overgang til deres nye hjem. Derfor er jeg glad for, at økonomiudvalget tiltrådte vores ændringsforslag om, at der udarbejdes en proces og tidsplan for involvering af de nuværende beboere på HØS, sagde hun videre.

Bo-Vest har udarbejdet to scenarier for det kommende bofællesskab, hvor der i det ene scenarie bygges 32 boliger, mens der i det andet scenarie bygges 40 boliger. I begge tilfælde bliver de enkelte boliger 65 kvadratmeter store.

Ifølge foreløbige beregninger er udgifterne til servicearealer i begge scenarier opgjort til omkring 19 millioner kroner. Servicearealerne har et omfang på mellem 500 og 600 kvadratmeter.

Læs også: Nu gøres der klar til første etape af ny bydel i Albertslund

Hvis der bygges 32 boliger, kommer byggeriet af selve boligerne til at koste godt 70 millioner kroner, mens regningen for boligerne løber op i omkring 88 millioner kroner, hvis der bygges 40 boliger. I alt løber projektet altså op i mellem 89 og 107 millioner kroner.

I begge tilfælde kommer den årlige husleje til at ligge på omkring 1.490 kroner per kvadratmeter, hvilket svarer til en månedlig husleje for en bolig på 65 kvadratmeter på godt 8.080 kroner.

Det forventes, at arbejdet med en ny lokalplan sættes i gang i august 2024, så den kan være på plads i december 2025.

Projektering, udbud og licitation finder sted i perioden januar 2026 til juni 2027, så byggeriet kan sættes i gang i juni 2027 og tages i brug i december 2028.