Nu gøres der klar til første etape af ny bydel i Albertslund

Der skal bygges op mod 1.600 boliger i den nye bydel, og nu gøres der klar til første etape i den sydvestlige del af området.

I de kommende måneder indledes byggemodningen af dele af den gamle fængselsgrund, hvor bydelen Vridsløse skal udvikles.

Ifølge en pressemeddelelse fra Freja Ejendomme skal arbejdet med byggemodningen af grunden ses i lyset af, at kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune i februar 2023 godkendte en rammelokalplan for Vridsløse.

Desuden er der nu givet grønt lys til at nedrive de bygninger og fælde de træer, der ikke er udpeget som bevaringsværdige.

Bag udviklingen af den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund står A. Enggaard og PKA i tæt samarbejde med Albertslund Kommune samt et rådgiverteam bestående af Cobe, WSP, Rambøll, Cowi, TRE-Miljørådgivning, Planværkstedet og Niras.

–  Inden for de kommende måneder begynder vi at gøre grunden klar til nybyggeri og da Vridsløse udvikles i etaper, vil vi indledningsvis hovedsageligt koncentrere os om at klargøre den sydlige del af grunden, udtaler projektudvikler Morten Løgsted fra A. Enggaard.

En stor del af det samlede fængselskompleks og størstedelen af grundens øvrige bygninger bevares. Det gælder blandt andet hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken. Desuden tilføres ny natur.

– Det betyder, at området, når det står færdigt, har en højere naturværdi end i dag, blandt andet fordi der plantes 500–700 nye træer og tilføres nye hjemmehørende plantearter, der giver grobund for et mere varieret insekt- og dyreliv, udtaler borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S).

A. Enggaard og PKA står bag udviklingen af Vridsløse på den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund i Albertslund.
A. Enggaard og PKA står bag udviklingen af Vridsløse på den 160.000 kvadratmeter store fængselsgrund i Albertslund.

I november 2023 godkendte kommunalbestyrelsen af Albertslund Kommunen lokalplanen for de første for bydelens første kvarter. Det bliver Vridsløses mest urbane kvarter med godt 800 boliger på mellem 50 og 130 kvadratmeter.

Boligerne bliver fordelt på seks karréer med hvert sit grønne gårdrum. Karréerne opføres i varierende højder fra fire til seks etager, og de to østlige karréer vil åbne sig mod bydelens nye sø. Sammenlagt får de seks karréer et omfang på 61.700 kvadratmeter.

I alt skal der bygges mellem 1.400 og 1.600 boliger i varierende størrelser og boligtyper i den nye bydel. Desuden etableres erhverv og iværksætteri.

Kvarteret bliver delvist bilfrit, og områdets parkeringspladser samles i et 10.000 kvadratmeter stort mobilitetshus i tre etager. Det placeres i udkanten af bydelen op mod banelegemet.

Freja Ejendomme var frem til 2023 en aktiv part i projektets arkitektkonkurrence, samt i udviklingen af masterplanen og den første lokalplan. Derefter trådte statens ejendomsselskab som planlagt ud af projektet.