Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt

A. Enggaard, Freja Ejendomme og PKA står bag udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund. Masterplanen for området er nu godkendt.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

A. Enggaard, Freja Ejendomme og PKA oplyser i en pressemeddelelse, at masterplanen for udviklingen af Vridsløselille Statsfængsel og fængslets 160.000 kvadratmeter store grund nu er godkendt af kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune.

Freja Ejendomme indgik i august 2020 købsaftale med A. Enggaard og PKA for om den ikoniske fængselsejendom. Frem til december 2020 blev der afholdt et parallelopdrag, hvor fem hold arkitekter var indbudt til at komme med forslag til en masterplan for grunden.

Der blev udvalgt to vindende planer i forbindelse med parallelopdraget, som Freja og Enggaard efterfølgende har bearbejdet til én samlet plan – forslag til masterplan for Vridsløse. Albertslund kommune har samarbejdet med A. Enggaard og Freja Ejendomme om at udvikle planen, der skal være med til at realisere kommunens vision ”Mere Albertslund”, om en by for børnene, det grønne og fællesskabet.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

Med kommunalbestyrelsens beslutning rykker transformationen af det tidligere Vridsløselille Statsfængsel i Albertslund til en levende, grøn og attraktiv bydel med navnet Vridsløse et stort skridt nærmere.

“Masterplanen sætter rammerne for udviklingen af en bydel med mellem 1.400 og 1.600 boliger i varierende størrelser og boligtyper, samt erhverv og iværksætteri fordelt på seks levende, grønne og delvist bilfrie bykvarterer. Kvartererne bindes sammen af grønne og rekreative områder præget af både ny og bevaret natur, der sammen med fængslet vil udgøre kernen i bydelen”, lyder det i pressemeddelelsen.

En stor del af det samlede fængselskompleks og de omkringliggende bygninger bevares. Det gælder blandt andet hovedbygningen med den ikoniske grønne port, inspektørboligen og kirken.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

– Det er meget glædeligt, at vi nu har rundet en vigtig milepæl for udviklingen af området omkring Vridsløselille Statsfængsel, der med sin centrale placering og historie rummer et stort potentiale i forbindelse med udviklingen af vores by. Efter et grundigt og ambitiøst forarbejde, der blandt andet tæller en ambitiøs arkitektkonkurrence og som bygger på anbefalinger fra Albertslunds Borgersamling, står vi nu med en godkendt masterplan og dermed et solidt afsæt for udviklingen af en ny og levende bydel, som vil bidrage til realiseringen af vores vision om at være en bæredygtig by for børnene, det grønne og fællesskaber, siger udtaler borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen (S), i meddelelsen.

Albertslund Kommune samt Freja Ejendomme, PKA og A. Enggaard har udarbejdet masterplanen i tæt samarbejde med et rådgiverhold bestående af Cobe, WSP, Rambøll, Cowi og Niras.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

– Vi glæder os til det videre arbejde og ikke mindst til, at vi allerede nu for alvor skyder gang i bydelens nye kulturelle samlingspunkt Porten, som i løbet af efteråret vil byde på flere spændende aktiviteter, udtaler projektudviklingschef i A. Enggaard, Morten Løgsted.

Masterplanen præsenterer seks kvarterer, der tilsammen udgøre boligområdet. Bebyggelsen er en sammensætning af etageboliger og rækkehuse, og eksisterende bygninger, der transformeres til at rumme boliger og bylivsfunktioner.

De seks kvarterer varierer i højde og udformning. De sydligste bebyggelser opføres i seks etager, med punktvise dele af bebyggelsen i op til syv etager, og placeres så de afskærmer mod støjen fra togbanen. På den resterende del af grunden opføres der en blanding af etageboliger i op til fire etager samt rækkehuse. Udover almindelige boliger i forskellige størrelser er der planer om generationsboliger og bofællesskaber i området.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

– Vridsløse bliver desuden en bydel med et ekstraordinært fokus på fællesskaber. Det er både i det nære naboskab, i de fælles kvarterhuse og gårdrum samt i større skala, hvor bydelen bliver et samlingspunkt for alle borgere i Albertslund Kommune, udtaler ejendomschef i PKA, Nikolaj Stampe.

På baggrund af høringsperioden har parterne bag udviklingen af Vridsløse samt Albertslund Kommune arbejdet videre med masterplanen, hvilket har ført til forskellige ændringer i forhold til det oprindelige forslag. Det gælder eksempelvis etagehøjderne, der er blevet reduceret i flere af bydelens dele blandt andet ind mod Hedemarken, mens antallet af karréer i bydelens sydvestlige kvarter er reduceret fra syv til seks, hvilket har skabt plads til, at samtlige gårdrum kan gøres større. Desuden er der indarbejdet ændring i udformningen af regnvandshåndteringen, hvilket betyder, at dele af tagvandet vil blive brugt til at danne mindre vådområder, der kan fungere som levesteder for dyr og planter.

Masterplan for Vridsløse Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.
Masterplan for Vridsløselille Statsfængsel er godkendt. Visualisering: Cobe.

Næste milepæl er godkendelsen af en rammelokalplan, der skal fastlægge de overordnede, sammenhængende strukturer i området. Albertslund Kommune har besluttet at sende et forslag til rammelokalplan i offentlig høring i perioden 16. september til og med den 11. november.

Rammelokalplanen fastsætter, at der i nogle områder bygges tæt med en bebyggelsesprocent på op til 140, hvilket samtidig giver mulighed for at bygge lavere andre steder, med en bebyggelsesprocent på op til 45. Bebyggelsesprocenten for det samlede område må ikke overstige 90, hvilket overholder kommuneplanens bestemmelser, som fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på op til 100 for området som helhed.