Visualisering: Femern A/S.
Visualisering: Femern A/S.

Ifølge en pressemeddelese fra Transportministeriet har EU’s medlemslande på et møde den 21. juni 2022 godkendt et forslag ra Europa-Kommissionen om tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter.

EU-midlerne kommer fra unionens infrastrukturfond Connecting Europe Facility. Fonden støtter i budgetperioden 2021-2027 anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet, der skal styrke det indre marked ved blandt andet at fjerne flaskehalse på tværs af landegrænser.

Den samlede ansøgningspulje, der fra dansk side kunne søges om støtte til ved seneste ansøgningsrunde, lå på omkring 18,5 milliarder kroner. Ifølge Transportministeriet har der været stor konkurrence om EU-midlerne, hvor kun 103 ud af 317 ansøgninger er blevet godkendt til at modtage støtte.

Fem ud af 12 danske ansøgninger er blevet godkendt til støtte med et samlet støttebeløb på omkring 4,4 milliarder kroner. Fra dansk side har man dermed hjemtaget cirka 24 procent af den samlede pulje.

Af danske projekter, der modtager støtte kan Femern Bælt-forbindelsen nævnes, der tildeles cirka 4 milliarder kroner i støtte til det videre arbejde med anlæg af sænketunnellen.

– De 4 milliarder til Femern Bælt-forbindelsen understreger vigtigheden af projektet for både den danske og den europæiske transportinfrastruktur. Det er også meget positivt, at EU støtter udbygningen af Odense Havn, for det er yderst vigtigt, at vi er klar til den gigantiske udbygning af havvindmøller, som vi står over for, udtaler transportminister Trine Bramsen (S) i pressemeddelelsen.

Banedanmark modtager desuden 164 millioner kroner til udrulning af det nye signalprogram ERTMS (European Railway Traffic Management System) på hovednetstrækningen Fredericia-Aarhus-Aalborg Lufthavn. DSB snupper 35 millioner kroner til udrulning af ERTMS i dele af DSB’s togflåde, herunder udrulning af ERTMS i nye lokomotiver, nye togsæt samt de eksisterende Øresundstogsæt.

Odense Havn får 15 millioner kroner til at forbedre havnen med henblik på at sikre mulighed for at udskibe havvindmølleelementer.

Endeligt får HM Entreprenør 162 millioner kroner til anlæg af et sikkert parkeringsområde ved afkørsel 57 på E45 ved Horsens syd. Rastepladsen kommer til at opfylde EU’s platinkrav.