Næste etape af vellykket transformation byder på over 500 boliger

Godt 500 boliger, to daginstitutioner og en fritidsklub samt et parkeringshus er på tapetet i næste etape af succesfuld omdannelse.

Siden 2015 har SAB, FSB og Københavns Kommune arbejdet med at løfte Tingbjerg, som frem til 2022 var på den såkaldte ghettoliste.

I 2018 vedtog Folketinget en ghettoplan, som betød, at andelen af almene boliger i Tingbjerg skulle nedbringes fra fra 96 procent til højst 40 procent inden 2030.

Det arbejde er i fuld gang. I 2018 gik NREP ind i udviklingen af området med henblik på at bygge 1.000 private boliger som supplement til områdets 2.300 almene boliger.

Læs også: Kommune i aftale om flere almene boliger

Første etape af omdannelsen omfatter 40.000 kvadratmeter nybyggeri i form af 435 boliger og en dagsinstitution, hvor omkring halvdelen af boligerne opføres i to-tre etager, mens resten opføres i tre-syv etager.

– Det er jo dejligt, at der sker en udvikling ude i Tingbjerg, som jo har haft et blakket ry, og det går rigtigt godt derude. Og det er et af de steder, hvor vi faktisk har haft rigtig stor succes med at transformere området, sagde medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Marcus Vesterager (S), på et møde i borgerrepræsentationen den 18. april.

Her blev politikerne præsenteret for et lokalplantillæg, der skal bane vejen for anden etape af udviklingen i området.

Fortsat fokus på parkering

På mødet blev der stillet to ændringsforslag fra henholdsvis Venstre og De Konservative.

Lokalplanen stiller krav om én parkeringsplads per 175 kvadrameter etageareal. Desuden stilles der krav om om el-delebilspladser svarende til mindst 20 procent af parkeringsdækningen for boliger og 100 procent af parkeringsdækningen for ungdomsboliger. Af de øvrige pladser skal mindst 20 procent være til elbiler.

Venstre stillede forslag om at nedjustere andelen af delebiler og opjustere andelen af pladser til elbiler, mens De Konservative ønskede et krav om én parkeringsplads per 100 kvadratmeter familiebolig.

Læs også: Minister vil have flere almene boliger i de store byer

– Vi snakker her om et område, hvor vi ved erfaringsmæssigt, at der er rigtigt mange borgere, der har bil. Endvidere snakker vi her om et område, hvor der ikke er S-togsdækning, og vi snakker om et område, hvor der ikke er metrodækning, sagde medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Morten Melchiors (K).

De to ændringsforslag blev dog begge forkastet. Det blev lokalplantillægget til gengæld ikke. I enighed sendte politikerne forslaget i otte ugers offentlig høring.

Yderligere 535 boliger

Tillægget skal bane blandt andet bane vejen for yderligere 535 boliger.

Planen omfatter 70 rækkehuse i to-tre etager i otte såkaldte haverum. De opføres i en kombination af tegl og træ.

Ved Langhusvej kan 42 almene rækkehuse nedrives og genopføres. Her opføres cirka 124 nye familieboliger som rækkehuse i to-tre etager, hvoraf 42 er handicapvenlige, almene familieboliger fordelt på tre etager som erstatning for de boliger, der nedrives.

Ved Gavlhusvej, Ruten og Åkandevej opføres cirka 75 boliger ved at tilføje en fjerde etage oven på der eksisterende bygninger, der er opført i tre etager. Påbygningerne udføres i tegl og træ.

Læs også: Pensionskasse og boligselskab vil bygge flere almene boliger i København

Tingbjerg Kollegiet ved Terrasserne med 270 boliger udvides med cirka 215 almene kollegieboliger i fire etager ved en tilbygning langs Terrasserne. Tilbygningen opføres med åbne facader i tegl og træ.

Ved Vingegavl/Gavlhusvej/Terrasserne opføres cirka 50 boliger i tre etager – eventuelt som et bofællesskab.

Tingbjergs Skoles KKFO og sal, samt en daginstitution ved Vingegavl, skal desuden nedrives. I stedet bliver der opført en klub og sal til Tingbjerg Skole. Der opføres et parkeringshus med op til 150 parkeringspladser i den nordøstlige del af området ved Vingegavl.

Endeligt skal der bygges to daginstitutioner. En nord for Tingbjerg Skole med plads til cirka 205 børn, og ved Bygårdstræde erstattes en mindre institution med en større med plads til cirka 115 børn.