Styrelse tvinger godsejer til at skære i stort boligprojekt

Der skulle bygges 34 boliger på Blomstervænget i Langå, men efter et telefonopkald fra Bolig- og Planstyrelsen er projektet skåret ned til 10 rækkehuse.

Politikerne i byrådet i Nyborg vedtog i midten af juni en lokalplan for en 7.900 kvadratmeter stor grund på Blomstervænget i Langå, hvor en investor vil bygge nye boliger.

Ifølge tingbogen blev grunden i 2021 købt for 400.000 kroner af Jacob Arild Moltke-Huitfeldt Rosenkrantz, som i øvrigt ejer herregården Glorup ved Svindinge.

– Det er jo godt, at der er nogen, der har mod på tilværelsen, og det er også godt, at der sker en udvikling ude i vores landsbyer, sagde formand for teknik- og miljøudvalget, Søren Svendsen (V), på byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: PLAN FOR 380 BOLIGER I NYBORG ER GODKENDT

Der skal bygges 10 rækkehuse på Blomstervænget i Langå. Illustrationsplan fra lokalplanen.
Der skal bygges 10 rækkehuse på Blomstervænget i Langå. Illustrationsplan fra lokalplanen.

Oprindeligt var det planen, at der skulle bygges 34 boliger på grunden i Langå, men det blev ændret, da telefonen på kommunekontoret i Nyborg ringede. En ansat fik Plan- og Boligstyrelsen i røret. Styrelsen ville informere kommunen om, at lokalplanen var i strid med planloven.

Projektområdet er i dag et markareal mellem Svendborg Landevej og Byvejen i den sydlige del af Langå by.

Ifølge planloven skal arealudlæg til byvækst ske i byzone, og lokalplanens 34 boliger oversteg derfor det antal boliger, der tillades i landzone. Lokalplanen er derfor blevet revideret, så der nu kun kan bygges 10 rækkehuse i en enkelt etage.

Lokalplanen skal dog ikke i høring igen, da lokalplanens område indskrænkes i forhold til den, der var i offentlig høring. I stedet er den altså nu endeligt vedtaget.