Nye boliger og butikker på vej i Rosenhøj

Der er masser af boliger i form af både rækkehuse og lejligheder på tegnebrættet langs Søndervangs Allé i Rosenhøj i Viby Syd. Til gengæld kniber det med finansieringen af et nyt kontor- og medborgerhus.

Ny boliger og butikker i Rosenhøj. Oversigt fra lokalplanforslaget.
Ny boliger og butikker i Rosenhøj. Oversigt fra lokalplanforslaget.

Byrådet i Aarhus skulle den 2. januar 2022 tage stilling til et lokalplanforslag, der skal bane vejen for udvikling af et område ved Søndervangs Allé i Rosenhøj. Området rummer i dag en tankstation og vaskehal, en kontorbygning og et butikscenter, hvor hovedparten af bygningsmassen står tom. En mindre del af lokalplanområdet ligger øst for Søndervangs Allé og rummer et tomt bygningskompleks, der – ligesom de øvrige bygninger i lokalplanområdet – ønskes udviklet til et nyt byområde.

Politikerne skulle på byrådsmødet tage stilling til, op lokalplanforslaget skulle endeligt vedtages. Det endte dog med at blive sendt tilbage til behandling i Teknisk Udvalg, selvom der var roser til lokalplanforslaget fra alle sider af byrådssalen.

– Området i Viby trænger til et løft, og vi er rigtigt glade for at se de materialer og den beplantning, som man har valgt i planen her, sagde eksempelvis medlem af byrådet for Socialdemokratiet, Jesper Kjeldsen.

Han påpegede dog, at Socialdemokratiet ønsker sagen genbehandlet i Teknisk Udvalg, idet der blandt andet skal kigges på trafikafviklingen, som i forvejen er presset i området. Desuden ønsker man enkelte steder at kigge på højden på byggerierne.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af ønske fra privat udvikler og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde med Aarhus Kommune om at udvikle området til et centerområde – lokalt butikscenter.

Arealet hvor der kan etableres et medborgerhus og/eller anden offentlig funktion er ejet af Boligforeningen Århus Omegn, og Søndervangs Allé er offentlig vej. De resterende arealer er overdraget fra Boligforeningen Århus Omegn til KPC og Pro Development.

Udvikling af tre områder langs Søndervangs Allé

Området er opdelt i tre delområder. I delområde I, som strækker sig over et areal på 19.490 kvadratmeter, skal der opføres en bebyggelse, der består af en base med en 1.200 kvadratmeter stor en dagligvarebutik samt et punkthus i seks etager med 20 boliger fordelt på samlet 1.550 kvadratmeter.

Visualisering af dagligvarebutik og punkhus med boliger langs Søndervangs Allé i Rosenhøj.
Visualisering af dagligvarebutik og punkhus med boliger langs Søndervangs Allé i Rosenhøj.

Området skal desuden rumme fire bygninger på i alt 4.200 kvadratmeter med lejligheder i tre etager. Foruden boliger kan der etableres kontorerhverv mod Torvet i disse bygninger. I en del af bygningernes stueetage mod Torvet, kan der desuden etableres eksempelvis mindre butikker, restauranter og caféer og lignende.

Visualisering af etageboliger i delområde II.
Visualisering af etageboliger i delområde II.

Endeligt skal delområde I rumme 23 rækkehuse med et samlet etageareal på cirka 2.600 kvadratmeter. Rækkehusene opføres i to etager og placeres i tre klynger, så de danner små fællesskaber omkring fælles gårdrum.

Visualisering af rækkehuse i delområde II.
Visualisering af rækkehuse i delområde II.

Delområde II, som strækker sig over et areal på 4.990 kvadratmeter, skulle rumme et 4.500 kvadratmeter stort, fælles kontor- og medborgerhus for Aarhus Kommune og Boligforeningen Århus Omegn.

Men i forbindelse med projekteringen af kontor- og medborgerhuset samt byrum har det efter flere forsøg på at finde besparelser ikke vist sig muligt at realisere projektet inden for den økonomiske ramme. Så nu er der igangsat en proces, som skal afklare alternative muligheder for at etablere en offentlig funktion i området.

Visualisering af kontor- og medborgerhuset.
Visualisering af kontor- og medborgerhuset.

Delområde III udgør lokalplanområdets sydøstligste del og har et areal på cirka 2.850 kvadratmeter. Her der bygges ni rækkehuse med et samlet etageareal på 1.000 kvadratmeter, ligesom der blandt andet etableres parkering. Rækkehusene i dette område vil få samme udtryk, som rækkehusene i delområde II.