Odense blandt verdens mest sunde og bæredygtige byer

Odense er en af verdens sundeste og mest bæredygtige byer i sammenligning med 25 byer i 19 lande verden over, lyder det i videnskabeligt tidsskrift.

Odense er blandt de mest sunde og bæredygtige byer i verden. Det skyldes blandt andet, at byen er indrettet, så den understøtter fysisk aktivitet i befolkningen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Syddansk Universitet (SDU), som henviser til The Lancet Global Health’s temanummer om “Healthy and Sustainable Cities”.

Rapporten er et resultat af et internationalt samarbejde mellem mere end 80 forskere i hele verden, under ledelse af professor Billie Giles-Corti fra RMIT University i Melbourne, skriver SDU.

Odense blandt verdens mest sunde og bæredygtige byer. Foto: SDU.
Odense blandt verdens mest sunde og bæredygtige byer. Foto: SDU.

Forskere har kigget på en lang række såkaldte “byindikatorer” for at sammenligne forskellige byers karakteristika inden for blandt andet transport, befolkningstæthed, placering af faciliteter og adgang til grønne områder. Og det er altså forskere fra SDU, som har indsamlet nøgledata om Odense til undersøgelsen, hvor den fynske hovedstad især skiller sig ud på ét område, som måske ikke kommer som den store overraskelse.

– Odense scorer især højt på transportområdet, hvor Odense har mange fritliggende cykelstier og infrastruktur kun til bløde trafikanter, der gør det nemt og hurtigt at cykle i byen. Desuden kan man fremhæve, at Odense er en grøn by med mange forholdsvis store offentlige grønne områder, udtaler professor Jasper Schipperijn fra SDU’s Institut for Idræt og Biomekanik.

Odense blandt verdens mest sunde og bæredygtige byer. Foto: SDU.
Odense blandt verdens mest sunde og bæredygtige byer. Foto: SDU.

Urbaniseringen fortsætter på globalt plan, og FN har tidligere vurderet, at 70 procent af alle mennesker i 2050 vil bo i byerne. Samtidig er byerne ifølge SDU også de steder, hvor der er mange sundhedsproblemer.

– Byplanlægning betyder virkelig noget for vores sundhed. “Sundhedseffekten” af planlægningsbeslutninger burde tages med i de politiske beslutningsgrundlag – og tiltagene i Odense Kommune viser, at det kan betale sig at blive bedre til at planlægge vores byer for fremtiden, siger professor Jasper Schipperijn.

I selve byen Odense bor der godt 180.000 borgere på et areal, der strækker sig over godt 79 kvadratkilometer. Blandt byens indbyggere er rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell (C), og hos ham vækker rapportens konklusioner glæde.

– Odense Kommune har arbejdet målrettet og strategisk med at skabe grundlaget for det sunde liv i Odense med offentlig transport, cykelstier og grønne områder til fodgængere og rekreation – også i et bæredygtigt perspektiv, siger rådmanden.

Odense Letbane og SDU. Foto: Jonas Legarth.

– Jeg er glad for, at vi nu får dokumenteret resultaterne i en uvildig rapport og tilmed får international anerkendelse med omtale i The Lancet”, siger rådmand for By- og Kulturforvaltningen, Søren Windell.

Han peger på, at der er blevet arbejdet målrettet med at få koblet bybusserne op på den nye letbane, som inden for få dage er klar til åbning.

Hvad siger byindikatortallene om Odense?

  • Odense er den eneste af alle 25 byer, der har en lokal transportpolitik, der inkluderer målbare sundhedsmålsætninger.
  • Odense kommune har målbare målsætninger for aktiv transport (cykling og gang) samt brug af offentlig transport.
  • Vej- og stinetværket i Odense er tættere end i de fleste andre byer, og det er det nemt at komme rundt i byen til fods og på cykel.
  • Odense har tydelige og målbare målsætninger for den maksimale afstand, borgere må have til offentlig transport.
  • I sammenligning med de fleste andre byer er Odense en grøn by med mange forholdsvis store offentlige grønne områder placeret tæt på cirka 75 procent af befolkningen.
  • I sammenligning med andre byer scorer Odense lavt på adgang til hyppig, regelmæssig offentlig transport. Det vil ændre sig væsentligt, når letbanen kommer i drift om nogle uger.
  • I sammenligning med de fleste andre byer i Europa er befolkningstætheden i Odense meget lav – endda lavere end i nogle af de store byer i Australien og USA.
  • Odense har mange politikker, der kan være med til at fremme sundhed og bæredygtighed, men lige som de fleste andre byer mangler der målbare målsætning for mange politikker. Belfast, Graz og Valencia er byer, som Odense kunne se på for inspiration.

Kilde: Global Observatory of Healthy and Sustainable Cities.