Ombygning af Tovshøjskolen i Aarhus stiger markant i pris

Da hovedentreprenøren STB Byg gik konkurs blev ombygningen af Tovshøjskolen forsinket, og det bliver også markant dyrere end ventet.

I 2020 vedtog Aarhus Byråd, at Tovshøjskolen skulle ombygges og moderniseres, så den fremover kan fungere som specialskole for elever fra Stensagerskolen samt specialdagtilbud for børn med særlige behov. Der blev afsat 128,5 millioner kroner til projektet.

Byggeriet er godt i gang og skole og dagtilbud kan slå dørene op for de første børn efter sommerferien, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Byggeprocessen har dog ikke været uden udfordringer. Undervejs gik hovedentreprenøren STB Byg konkurs. Det betød, at byggeriet blev forsinket.

Konkursen og den efterfølgende forsinkelse betyder også, at projektet er blevet dyrere end først beregnet.

Efter konkursbegæringen blev det nødvendigt at indgå nye aftaler med underleverandørerne, så byggeriet hurtigt kunne igangsættes igen. De blev dyrere end de oprindelige aftaler på grund af de generelle prisstigninger på materialer og arbejdskraft, som har præget bygge- og anlægsbranchen. Desuden har den forlængede byggetid også betydet, at der har været følgeomkostninger til blandt andet leje af materialer.

Nu ventes den samlede regning af lande på 168,4 millioner kroner. Derfor søger Børn og Unge nu Magistraten og Aarhus Byråd om en tillægsbevilling på 39,9 millioner kroner, som skal dække merudgifter i forbindelse med byggeriet af skolen.

– Det er først og fremmest glædeligt, at den nye og moderniserede udgave af Stensagerskolen snart kan åbne dørene for de børn, som har brug for den. Desværre er byggeriet blevet dyrere end forventet, og det skyldes især, at vores hovedentreprenør gik konkurs sidste år. Vi valgte hurtigt at lave nye aftaler med nogle af underleverandørerne, og de blev dyre fordi priserne på materialer og arbejdskraft er steget markant den seneste tid, udtaler bygningschef hos Børn og Unge, Anne Marie Due Schmidt.

– Desuden blev der opdaget en række fejl og mangler ved byggeriet, som skulle udbedres, udtaler bygningschefen.

Nogle af de poster, der har været ekstra belastende for økonomien i forhold til den oprindelige anlægsbevilling har været ekstra CTS-styring, ekstraarbejder vedrørende kloak og jordarbejder samt store ekstraarbejder vedrørende sikringsarbejder.

Dertil kommer en lang række ekstraarbejder vedrørende projektmangler og projektfejl på installationsarbejder og ekstraarbejde vedrørende brand- og røgspjæld fremfor oprindeligt besluttet røgventilering, herunder indkøb og montering af cirka 400 røgspjæld inklusive fortrådning.

Desuden har der blandt andet været mange ekstraarbejder vedrørende ventilation generelt. Ventilation udført under en tidligere entreprenør har ifølge notatet fra kommunen vist sig utilstrækkeligt udført. Den har derfor skullet laves om.

Børn og Unge forventer et juridisk efterspil i forhold til projektets parter i forbindelse med de forhøjede udgifter.