Opbakning til projekt med 245 boliger i Malling

Sinding & Co. står bag projektet, hvor det tidligere Malling Korn- og Foderstof skal omdannes til et nyt boligområde med rækkehuse og lejligheder.

Politikerne i byrådet i Aarhus besluttede i oktober 2023 at sende et lokalplanforslag for et 40.835 kvadratmeter stort område i Malling syd for Aarhus i offentlig høring. Her skal der efter planen etableres et nyt boligområde.

Bag projektet står Sinding & Co., som gennem anpartsselskabet Kornbyen ejer størstedelen af lokalplanområdet.

De kan ifølge Århus Stiftstidende glæde sig over, at der er lokal opbakning til projektet.

I høringsperioden er der således indkommet 34 høringssvar, hvoraf 14 svar bakker op om lokalplanen, og 10 svar udtrykker modstand, mens de resterende høringssvar indeholder forslag til ændringer af lokalplanen.

En borger har indsamlet 92 underskrifter mod, at der skal bygges boliger i over to etager, men projektet møder blandt andet opbakning fra Fællesrådet for Beder-Malling-Ajstrup, skriver avisen.

– Vi prøver at lytte os frem, og oplever, at der er få modstandere, men som altid ved lokalplaner er det modstanderne, der markerer sig. Det store tavse flertal hører man ikke fra. Og når 92 har skrevet under på, at de ikke vil have boliger på over to etager, er det dels ikke et repræsentativt udsnit af befolkningen, og dels ikke ret mange i betragtning af, at der bor 4.200 borgere i Malling by, siger Fællesrådets formand, Jørgen Friis Bak, til Århus Stiftstidende.

I området lå tidligere Malling Korn- og Foderstof, og på grunden ligger derfor en række tidligere industri- og kontorbygninger, herunder en cirka 29 meter høj silo.

Læs også: To nye bofællesskaber med 92 boliger i Malling

Derudover rummer lokalplanområdet en uudnyttet erhvervsgrund mod Holmskovtoften og en grund på den anden side af banen – en gammel have med det bevaringsværdige hus “Damhuset” fra 1896.

Lokalplanen skal bane vejen for, at der kan etableres bebyggelse med et etageareal på op til 24.145 kvadratmeter i form af rækkehuse i op til to etager og lejligheder i etagebyggeri i op til fire etager. Desuden skal der efter planen være plads til 16 enfamiliehuse med et samlet etageareal på op til 2.800 kvadratmeter samt 600 kvadratmeter erhverv.

Med lokalplanen fastlægges det, at 25 procent af de kommende boliger skal være almene boliger.

Sinding & Co. afholdt indbød i november 2020 Aart Architects, Cubo Arkitekter og Sleth til en projektkonkurrence om Kornbyen. I januar 2021 valget projektudvikleren at gå videre med forslag fra både Aart Architects og Sleth.