Plan baner vej for udvikling langs Ny Vestergårdsvej i Værløse

Med en ny udviklingsplan bliver der plads til iværksætteri, erhverv, uddannelse, sundhedshus samt senior- og plejeboliger langs Ny Vestergårdsvej i Værløse.

AnnonceTilmeld nyhedsbrevet fra Dansk Byudvikling

Den 23. november besluttede Furesø Byråd at invitere til dialogmøde om Forslag til udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej. Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Udviklingsplanen for det godt 34.200 kvadratmeter store areal langs Ny Vestergårdsvej i Værløse er udarbejdet af T&W Medical og Aart Architects i dialog med kommunen.

Aktuelt er området bebygget med knap 15.700 kvadratmeter, men med planen lægges der op til, at der skal bygges 32.300 kvadratmeter i form af lokaler til iværksætteri, erhverv, uddannelse og velfærdsfunktioner som eksempelvis sundhedshus og plejeboliger, ligesom området skal rumme “en særlig kombination af senior- og plejeboliger”, som det fremgår af meddelelsen.

– Med udviklingsplanen sættes der skub i en spændende transformation af området, hvor både arkitektur og byrum bliver prioriteret højt. Der lægges op til at bevare Widex gamle bygninger – det er klogt og godt for miljøet, at vi bevarer og genanvender. Også Ny Vestergård blivet stående som en historisk bygning og et samlingssted, der vil give værdi til området, udtaler Bettina Ugelvig (A), formand for Plan- og Byudvikling.

Byggeriet forventes at blive opført i mellem et og seks etager. Udviklingsplanen er dog ikke byggeretsgivende i sig selv. Der skal udarbejdes lokalplaner for de enkelte byggeprojekter i området.

– Udviklingsplanen er første fase, hvor vi tænker, der skal være et friplejehjem samt tryghedsboliger. Tryghedsboligerne skal for eksempel kunne rumme ægtepar, hvor den ene ægtefælle har behov for mere pleje. Præcis hvordan fremtidens tryghedsboliger skal udformes er stadig til diskussion, udtaler Egil Hulgaard (K), næstformand for Plan og Byudvikling.

Udviklingsplanen deler området op i fire delområder. Detaljeringsgraden er væsentligt højere i delområde 1 og 2 end i resten af området, hvilket skyldes, at grundejerne her er længere med at udvikle deres projekter end på de øvrige arealer. I disse to delområder er der også en del eksisterende bygningsmasse, der ønskes bevaret, fremgår det af planen.

Furesø Kommune ejer en mindre del af udviklingsområdet, mens de øvrige arealer ejes af henholdsvis GSA Værløse ved Jan Tøpholm, komplementarselskabet Roarslund Properties, og CCL Scandinavia.

Dialogmøde og åbent hus

I december vil der være flere muligheder for at blive klogere på indholdet i forslaget. Der er dialogmøde den 7. december klokken 17.30-19.00 i Atriet på Furesø Rådhus på Stiager 2 i Værløse. Tilmeld dig via dette link.

Interesserede borgere kan også se en udstilling af udviklingsplanen i Kulturhuset Galaksen i Værløse fra den 11. december til og med den 21. december. Forvaltningen vil være til stede og kan svare på spørgsmål til planen følgende dage:

  • Den 12. december klokken 10-14
  • Den 14. december klokken 14-19
  • Den 20. december klokken 14-19

Derudover vil det være muligt at bidrage med en kommentar eller bemærkning til udviklingsplanen via furesoe.dk/nyvestergaardsvej eller på mail via bme@furesoe.dk – husk at skrive “21/15534” i overskrift / emnefelt.

Kilde: Furesø Kommune.