Nu kan der pustes nyt liv i Bregnerød Kro med hotellejligheder

Ny lokalplan giver mulighed for udvikling af Bregnerød Kro med blandt andet 18 hotellejligheder samt en café og restaurant.

Politikerne i byrådet i Furesø Kommune har nu endeligt vedtaget en lokalplan, der skal give mulighed for udvikling af Bregnerød Kro.

Det skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Lokalplanen sikrer at den gule staldbygning bevares, mens der også bliver mulighed for at bygge nyt. Den nye arkitektur skal have tydelige træk af datidens byggestile og materialevalg, som i dag kan findes i Bregnerød Landsby, fremgår det af meddelelsen.

– Landsbyen er sådan et dejligt område, og med lokalplanen vil vi skabe mulighed for mere liv og aktivitet omkring den tidligere Bregnerød Kro. Det kan også samtidigt styrke lokalsamfundet i Bregnerød Landsby, som netop har efterlyst, at der sker noget med stedet og bygningerne, udtaler Bettina Ugelvig (S) formand for Plan og Byudvikling.

Selskabet Føniks købte i 2018 ejendommen for godt 8,5 millioner kroner og har sammen med Elgaard Architecture har udarbejdet skitser for projektet.

– Vi er glade for, at lokalplanen er blevet vedtaget efter en længerevarende og grundig proces, hvor der er blevet taget hensyn til alt tænkeligt, der kan påvirke området. Nu kan vi gå i gang med den endelige planlægning, der skal munde ud i en hotelvirksomhed med dertilhørende funktioner til glæde for lokalområdet, udtaler bestyrelsesformand Finn Skovbo Pedersen fra Føniks.

Den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet udgør i dag cirka 1.250 etagemeter. Med den nye lokalplan må bebyggelsen højst have et omfang på 3.130 etagemeter.

I alt vil 560 kvadratmeter blive bevaret, mens 690 kvadratmeter rives ned. Derudover bygges der 2.570 nye kvadratmeter. Det giver plads til omkring 18 hotellejligheder og en mindre café eller restaurant.

– Vi ser frem til, at omdannelsen af Bregnerød Kro kan være med til at understøtte udviklingen af Bregnerød Landsby og med tiden i nye lokaler genskabe noget af fortidens stemning som kro og mødested, siger Egil Hulgaard (K), næstformand for Plan og Byudvikling.

Lokalplanen udlægger parkering på den eksisterende parkeringsplads, der ligger i krydset mellem Gammel Høveltevej og Bregnerød Byvej, hvor gæster til hotel og café samt medarbejdere kan parkere.

Desuden stiller lokalplanen krav om at der skal plantes træer og øvrig beplantning, som skal give området et mere grønt udtryk.

Om den Bregnerød Kro

Bregnerød Kro består af den oprindelige krobygning med tilhørende trelængede rejsestald og kroen kan dateres tilbage til 1683. Kroen blev brændt til grunden af svenske soldater i 1700 og blev genopført i 1705.

Stedet har siden 1705 været i uafbrudt drift som kro, siden 1731 som kgl. privilegeret, men er undervejs udbygget og ombygget af flere omgange.

De eksakte årstal for bygningerne kendes ikke, men den ældste del af krobygningen kan meget vel være tilbage fra 1705, mens rejsestalden skønnes nyere.

Kilde: Furesø Kommune.