Bregnerød Kro skal omdannes til 18 hotellejligheder

Bregnerød Kro har fungeret som hotel og spisested i mere end 200 år, men har de sidste år ikke været i drift. Nu kan der igen komme liv i bygningerne.

Den gamle Bregnerød Kro står over for forandring, lyder det i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune.

Politikerne i byrådet har sendt et lokalplanforslag for ejendommen i høring frem til begyndelsen af april. Den skal give mulighed for, at der kan etableres hotellejligheder, café og restaurant i de historiske bygninger.

Selskabet Føniks købte i 2018 ejendommen for godt 8,5 millioner kroner, og sammen med Elgaard Architecture er selskabet ved at have fremtidsplanerne for den kroen mellem Hillerød og København på plads.

Den nye bebyggelse skal have tydelige træk til datidens funktioner, byggestile og materialevalg, der alle i dag ses i Bregnerød Landsby, lyder det fra Furesø Kommune.

– Vores vision er at skabe rammerne for at puste nyt liv i området ved den gamle kro, som både respekterer historien og giver nye muligheder på denne naturskønne beliggenhed. Det bliver muligt at give både hotelgæster, lokale og besøgende oplevelser i Bregnerød. De får med de funktioner, der lægges op til med projektet mulighed for at møde hinanden, udtaler Bettina Ugelvig (S), formand for Plan og Byudvikling.

Lokalplanen sikrer, at den gamle gule rejsestald, som ligger på hjørnet af Bregnerød Byvej og Høveltsvangsvej, bevares. Bygningen betegnes af kommunen som et “kulturhistorisk vartegn for Bregnerød”.

LÆS OGSÅ: NORDSJÆLLANDSK SKOLE SKAL OMDANNES TIL 40 BOLIGER

Af et notat fra kommunen fremgår det desuden, at det er intentionen, at “Bregnerød Kro igen skal emme af aktiviteter i en nutidig konstellation”.

– Der er blevet arbejdet grundigt med at undersøge mulighederne for at bevare så meget som muligt af de eksisterende bygninger og de arkitektoniske krav til den nye bebyggelse, blandt andet i vores rådgivende arkitekturudvalg. Bevaring af rejsestalden er central for vores vision om at værne om de historiske rødder, mens vi bevæger os ind i fremtiden samtidig med, at vi bevarer muligheden for en kro, siger Egil Hulgaard (K), næstformand for Plan og Byudvikling.

Den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet udgør i dag cirka 1.250 etagemeter. Bygningsanlægget er sammensat af tre bygninger i form af en krobygning, en trelænget rejsestald, samt en gårdbygning.

I dag fremstår de ifølge Furesø Kommune forfaldne. Desuden er krobygningen blevet “ombygget, tilbygget og renoveret uden respekt for dens oprindelse”.

Lokalplanen giver mulighed for en bebyggelse bestående af både nybyggeri og den oprindelige rejsestald, der renoveres. Den samlede bebyggelse inden for lokalplanområdet må højst være 3.150 etagemeter.

I alt vil 560 kvadratmeter blive bevaret, mens 690 kvadratmeter rives ned. Derudover bygges der 2.570 nye kvadratmeter.

Dermed bliver der plads til omkring 18 hotellejligheder og en mindre café eller restaurant.

Borgermøde om fremtiden for Bregnerød Kro

Tirsdag den 5. marts kan borgere høre mere om forslaget klokken 18-19.30 i Farum Kulturhus i Teatersalen.

Her bliver lokalplanen præsenteret. Derudover præsenterer ejerne af ejendommen og arkitekten tankerne for området og viser et muligt projekt, som kan realiseres inden for lokalplanens rammer.

Om den gamle kro

Bregnerød Kro består af den oprindelige krobygning med tilhørende trelængede rejsestald og kroen kan dateres tilbage til 1683. Kroen blev brændt til grunden af svenske soldater i 1700 og blev genopført i 1705.

Stedet har siden 1705 været i uafbrudt drift som kro, siden 1731 som kgl. privilegeret, men er undervejs udbygget og ombygget af flere omgange.

De eksakte årstal for bygningerne kendes ikke, men den ældste del af krobygningen kan meget vel være tilbage fra 1705, mens rejsestalden skønnes nyere.

Kilde: Furesø Kommune.