OK-Fonden vil bygge friplejehjem og seniorboliger langs Ny Vestergårdsvej i Værløse. Foto: Furesø Kommune.
OK-Fonden vil bygge friplejehjem og seniorboliger langs Ny Vestergårdsvej i Værløse. Foto: Furesø Kommune.

Byrådet i Furesø Kommune vedtog i januar 2024 en udviklingsplan for Ny Vestergårdsvej i Værløse. Udviklingsplanen for det godt 34.200 kvadratmeter store areal er udarbejdet af T&W Medical og Aart Architects i dialog med kommunen.

I området ved det tidligere Widex-hovedsæde skal der både bygges plejeboliger, erhverv, uddannelse, hjemmepleje og kollegieboliger.

Samtidig skal det offentligt-private samarbejde styrkes gennem blandt andet nye velfærdsløsninger og grøn omstilling, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Kommunen er i øjeblikket ved at lave en lokalplan for den del af området, hvor der skal være plejehjem, boliger for livet og senioregnede boliger.

I den forbindelse har Furesø Kommune og OK-Fonden kontaktet hinanden for at samarbejde. Med et Letter of Intent udtrykker parterne gensidigt ønske om at etablere et friplejehjem, opføre 35 ”Boliger for Livet”, som er lejeboliger til 50+-årige uden hjemmeboende børn og opføre visiterede ældrevenlige boliger og/eller seniorboligfælleskab med anvisningsret.

– Med et friplejehjem giver vi i fremtiden borgerne en yderligere valgmulighed og er et godt supplement til de kommunale plejehjem og den selvejende institution Ryetbo. Jeg er tilfreds med, at vi har aftalt, at der kan bygges 60 friplejeboliger med mulighed for udbygning til 75 boliger, udtaler formand for Ældre og Sundhed, Lars Carstensen (K).

Med hensigtserkæringen afsøger Furesø og OK-Fonden muligheden for, at de nye boliger bliver et udviklingsmiljø med fokus på offentligt/privat samarbejde, hvor der kan udvikles og afprøves velfærdsteknologi i tilknytning til de plejeopgaverne. Og at det gøres i samarbejde med private virksomheder og uddannelses- og forskningsmiljøer.

– Vi bliver flere og flere ældre i Furesø og har brug for flere plejeboliger i fremtiden. Jeg ser frem til samarbejdet med OK-fonden, også om visiterede ældreboliger og evt. seniorbofællesskab, som letter of intent lægger op til. Jeg glæder mig også til at se resultatet af et offentlig-privat samarbejde om for eksempel velfærdsteknologi, udtaler næstformand for Ældre og Sundhed, Lene Bang (S).

Hensigtserkæringen mellem kommunen og OK-Fonden er uforpligtende og ikke juridisk bindende.

Det videre aftalegrundlag vil for Furesø Kommune kræve politisk godkendelse og for OK-Fonden fondsbestyrelsesbeslutninger samt godkendelse i PFA, der er OKFondens finansielle samarbejdspartner.

Udviklingsplanen for Ny Vestergårdsvej i Værløse

I henhold til udviklingsplanen skal det godt 34.200 kvadratmeter store areal langs Ny Vestergårdsvej i Værløse kunne rumme:

  • Iværksætterhus/innovationshus (3000 kvadratmeter)
  • Erhvervsområde for lettere industri og håndværk (6.500 kvadratmeter)
  • Uddannelsesinstitution (5.000 kvadratmeter)
  • Sundhedshus (2.000 kvadratmeter)
  • Base for kommunens hjemmepleje og hjemmesygepleje (2.000 kvadratmeter)
  • Plejeboliger (5.000 kvadratmeter)
  • Tryghedsboliger (6.500 kvadratmeter)
  • Kollegie-/studieboliger (3.000 kvadratmeter)

Kilde: Furesø Kommune.