Plan for nye rækkehuse og parcelhuse i Virring

Der skal efter planen bygges 18 nye parcelhuse og 49 rækkehuse på et areal ved Hvolbækvej og Svinsagervej i Virring et par kilometer øst for Skanderborg.

Landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup har på vegne af de to private grundejere af et 75.000 kvadratmeter stort areal ved Hvolbækvej og Svinsagervej i Virring anmodet om igangsætning af planlægning for et nyt boligområde med 18 parcelhuse og 49 rækkehuse.

Området gennemskæres af Hvolbækvej, som naturligt deler lokalplanområdet i to. Den sydlige del henligger som agerjord, mens den nordlige del omfatter to gårdbebyggelser, som efter planen skal rives ned.

Byrådet i Skanderborg Kommune skulle den 23. maj 2022 tage stilling til et lokalplanforslag for området. Her blev det besluttet, at forslaget skulle sendes i fire ugers offentlig høring.

Lokalplanområdet ligger i et område af særlig landskabelig interesse, så der stilles en række krav til bebyggelsens fremtoning og tilpasning til landskabet.

“For at dæmpe bebyggelsens fremtoning i landskabet, må facader som helhed ikke fremstå i farven hvid, og tagbeklædningen skal være mørk koksgrå eller sort. Desuden må der ikke anvendes reflekterende facade- og tagmaterialer samt signalfarver, hvilket vil sige kraftige iøjnefaldende farver, som danner stor kontrast til omgivende farvenuancer og landskabet”, fremgår det af lokalplanforslaget.

LÆS OGSÅ: Typehusfirma vil bygge 25 træhuse i Alken

Desuden er der i lokalplanen en bestemmelse om maksimal sokkelhøjde på 40 centimeter, så husene visuelt fremstår som tilpasset terrænet. Facader skal generelt udformes med teglsten eller træ, mens der i mindre omfang må anvendes eksempelvis metal eller glas.

Træhuse må ikke opføres som bjælkehuse, men alene det, at der er mulighed for facader af træ vækkede glæde hos medlem af byrådet for Enhedslisten, Peter Kjær.

– Jeg kan i hvert fald fejre det for mig selv, at nu har vi ikke udelukket, at facader kan fremstå af træ, påpegede Peter Kjær på byrådsmødet.

Der må kun bygges i 1,5 etager og maksimalt 8,5 meter i området, og boligbebyggelsen skal tilpasses det skrånende terræn. Det kan ske ved at bygge i forskudte plan eller at optage niveaudelingerne inde i bygningerne i stedet for ved terrænregulering.

Det kan derfor heller ikke forventes, at der kan bygges integrerede carporte eller garager, da terrænet på de fleste grunde til både parcelhuse og rækkehuse er skrånende. Hvis terrænforholdene ikke muliggør det, skal de sekundære bygninger ligge som fritliggende bygninger i eget niveau.

Der bor knap 1.100 indbyggere i Virring, som gennem de seneste fem år er vokset med over 100 indbyggere.