Jakobsen Huse vil bygge 25 træhuse i Alken. Illustrationsplan fra lokalplanforslaget.
Jakobsen Huse vil bygge 25 træhuse i Alken. Illustrationsplan fra lokalplanforslaget.

På et 25.000 kvadratmeter stor areal i den nordvestlige del af Alken vil Jakobsen Huse bygge 25 boliger i form af parcelhuse og dobbelthuse. Dertil kommer et fælles værksted for områdets beboere. De kommende boliger skal efter planen opføres i træ.

På et byrådsmøde den 27. april besluttede politikerne Skanderborg Kommune at sende et lokalplanforslag for det kommende byggeri i offentlig høring. Planen har været længe undervejs, og ifølge formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF), er der tale om et projektet med flere spændende perspektiver.

– Dette er et sokkelbyggeri. Det vil sige, at boligerne forhåbentligt bliver lidt billigere end almindelige parcelhuse. Folk ejer kun deres huse. Det vil sige, at alt hvad der er af jordområde er fællesareal. Så det bliver et slags bofællesskab, sagde Claus Leick på byrådsmødet.

Han fremhævede desuden, at de kommende boliger vil være med til at understøtte elevtallet på Bjedstrup Skole i Alken, hvor der bor knap 250 indbyggere.

I henhold til lokalplanforslaget bliver de kommende boliger mellem 70 og 135 kvadratmeter store og opføres som fritliggende bebyggelse eller som dobbelthuse.

Boliger må opføres i halvanden etage med udnyttelig tagetage. Desuden må der til hver bolig opføres et mindre skur på fem kvadratmeter, ligesom der må opføres drivhuse i glas.

Boligernes facader må kun være i træ i enten naturlig farve eller i jordfarveskalaen. Tage må kun opføres som saddeltage i mørke farver. Desuden må der ikke anvendes reflekterende facade- og tagmateriale. Dog kan der opsættes solenergipaneler på tagflader, under forudsætning af, at de er integreret i tagfladen, fremgår det af lokalplanforslaget.