Plan om 72 nye boliger i Ugerløse

Ny lokalplan skal bane vejen for 72 boliger i form af rækkehuse, dobbelthuse og lejligheder i et nyt boligområde syd for Østrupvej i Ugerløse.

En ny lokalplan for et 40.000 kvadratmeter stort areal ved Højgårdsvej og Østrupvej i Ugerløse skal bane vejen for 72 nye boliger i form af rækkehuse, dobbelthuse og lejligheder. Området er privatejet.

På vegne af en privat udvikler har arkitektfirmaet Kullegaard anmodet om lokalplanen, og den 20. marts besluttede politikerne i kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune at sende den i offentlig høring.

– Jeg glæder mig hver gang, vi får sat gang i noget ude i vores lokalområder, sagde kommunalbestyrelsesmedlem Stampe Duus (K) på byrådsmødet, hvor han understregede, at der er tale om et areal, som gennem mange år har ligget klar til ny bebyggelse.

Læs også: Over 100 lejeboliger på vej i Holbæk

Lokalplanen vil give mulighed for at opføre 11 dobbelthuse med 22 boliger samt 30 rækkehuse og et fælleshus. Dertil kommer 20 lejligheder i etagebyggeri i to etager.

Bebyggelsen opføres som henholdsvis dobbelthuse og som boligstænger med saddeltage. Boligstængerne skal brydes med detaljeringer i facaden, så bebyggelserne ikke fremstår for ensformige.

Der etableres grønne fællesarealer med hjemmehørende beplantning, og regnvand vil blive håndteret lokalt inden for lokalplanens område med regnvandsbassiner.