Holbæk Kommune har på nuværende tidspunkt solcelleanlæg på toppen af 24 kommunale ejendomme. Det antal kan komme til at stige i fremtiden.

Kommune har tidligere benyttet sig af dispensationsmulighederne på enkelte sager, men nu har politikerne kommunalbestyrelsen truffet i en principbeslutning om, at der i videst muligt omfang skal opsættes solceller i forbindelse med nybyggeri og større renoveringer, som er dispensationsberettiget.

– Solcelleanlæg på toppen af kommunale bygninger er en oplagt mulighed for os som kommune, da vi forholdsvis nemt og hurtigt kan få mere grøn strøm. Det vil også være et vigtigt skridt for at nå vores mål om at blive CO2-neutral i Holbæk Kommune i 2050, udtaler Karen Thestrup Clausen (EL), der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune, i en pressemeddelelse.

Læs også: Hovedstadskommuner vil have solceller på tagene

– Selvom vi stadig har behov for at opsætte solcelleanlæg i det åbne land for at nå klimamålsætningerne, så er fordelene ved at opsætte solceller på kommunens tage, at det oftest kan opsættes og tilsluttes hurtigere end de store markanlæg. Samtidig generer det naboerne mindre, og så kan det frigøre plads til for eksempel mere skovrejsning og udtagning af lavbundsjorde, påpeger hun.

Kigger også på andre opsætningsmuligheder

Udover at kigge på kommunale bygninger vil Holbæk Kommune også kigge nærmere på potentialet for opsætning af solceller på infrastruktur.

– Det kan for eksempel være overdækninger på parkeringspladser og stisystemer. Det er ikke noget, som vi i Danmark har så meget erfaring med, men det har de i Tyskland, Holland og Frankrig. Derfor skal vi have afklaret, om infrastrukturprojekter er relevante for Holbæk Kommune og udgør en god business case, fortæller Lars Qvist (S), formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Han pointerer, at umiddelbart har solceller på infrastruktur den fordel, at det ikke er helt så teknisk kompliceret at opsætte solcellerne, som det kan være på eksisterende bygninger, samtidig med, at der er større arealer, hvor de kan sættes op.

De største kommunale anlæg er på tagene af Jyderup Skole (208,5 kilowatt), Svinninge Skole (120 kilowatt) og Bjergmarkskolen (118,8 kilowatt).

Læs også: Nyt partnerskab vil sætte solceller på boligforeninger

Lovgivningen har i en årrække besværliggjort kommunernes muligheder for opsætning af solceller på kommunale tage. I efteråret 2022 blev reglerne på området ændret, og de første kommuner (Aarhus og Furesø) har gjort indledende erfaringer med mulighederne efter de nye rammer. Kommunernes Landsforening har på den baggrund udarbejdet en FAQ om solceller på kommunale tage.

Ifølge elforsyningsloven må en kommune ikke producere el. Derfor skal elproduktion foregå via et selskab, også selvom solcelleanlægget kun producerer til kommunens egne bygninger.

Med de nye regler er det blevet muligt, at kommunerne kan lave et selskab, der står for etablering og drift af flere anlæg. I Aarhus og Furesø har de valgt at oprette et anpartsselskab på baggrund af ekstern rådgivning fra et advokatfirma.

Selskaberne er oprettet, men de har endnu ikke erfaringer med opsætning og drift af solcelleanlæggene og solcelleselskabet.

Fakta

Med principbeslutningen vil det fremadrettet være udgangspunktet for alle sager om nybyggeri og gennemrenoveringer af kommunale bygninger i Holbæk Kommune, at opsætning af solcelleanlæg skal inddrages.

Hvis byggeprojekter skal undtages fra principbeslutningen, skal årsagen forklares i forbindelse med den politiske behandling af projektet. Forklaringer for ikke at sætte solceller op kan være, at der i et klima- og miljøperspektiv findes bedre alternativer på den konkrete sag, eller at der er andre hensyn, for eksempel økonomiske, der vægter højere.

For eksempel kan det være en fordel i tæt bebyggede områder at etablere beplantning på taget på grund af biodiversitet, klimatilpasning og for at modvirke genskin.

Kilde: Holbæk Kommune.