Mulig arkitektkonkurrence om byudvikling på havnen i Holbæk i slutningen af 2025. Foto: Holbæk Kommune.
Mulig arkitektkonkurrence om byudvikling på havnen i Holbæk i slutningen af 2025. Foto: Holbæk Kommune.

I forbindelse med arbejdet med kommende byudvikling af den østlige del af Holbæk Havn indgik Holbæk Kommune i sommeren 2023 en hensigtserklæring med Sparekassen Sjælland-Fyn og forsyningsselskabet Fors, der er ejet af kommunerne Holbæk, Lejre og Roskilde.

Den 17. april blev politikerne i kommunalbestyrelsen præsenteret for et udkast til en procesplan for den kommende udvikling.

– I store træskolængder kan man godt sige, at det minder en lille bitte smule om det, vi har lavet oppe på stationsområdet. Nu laver vi det bare på Holbæk Havn og i en lidt lettere og knap så tung udgave, sagde Lars Qvist (S), formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, på mødet i kommunalbestyrelsen.

– Når vi har visionen – det mener jeg selv, er det afgørende tidspunkt -, så er der ligesom en tænkepause der, hvor vi finder ud af, vil vi så herefter for eksempel have udskrevet en arkitektkonkurrence for de ting, der nu ligger i visionen, eller vil vi gribe det an på anden vis?

Læs også: Over 100 lejeboliger på vej i Holbæk

I den procesplan, som politikerne er blevet præsenteret for, lægges der op til, at man hen ad vejen vil vurdere, om og hvordan en arkitektkonkurrence kan lægges til grund for den videre udvikling af området. Det kan eventuelt blive i et samarbejde med fonde og andre aktører, oplyser Holbæk Kommune.

Medlem af Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling, Christian Ahlefeldt-Laurvig (V), havde på kommunalbestyrelsesmødet en opfordring til kommunens samarbejdspartnere og kommunens egen administration.

– Jeg vil opfordre til Fors og Sparekassen og selvfølgelig vores medarbejdere her; lad os nu overveje, om det rigtigt, at rensningsanlægget skal blive dernede, sagde han, og henviste til den tilflytning, som kommunen satser på.

Læs også: Mark uden for Holbæk skal lægge grund til cirkulært vartegn

Kommunalbestyrelsesmedlem Kurt Næsted (K) er politisk udpeget medlem af bestyrelsen i Fors, og han luftede på mødet andre tanker om rensningsanlæggets fremtid. Han mener, at det skal blive liggende i udviklingsområdet.

– Forestil jer en ny teknologi i rensningsanlægget, som gør, at tingene ikke er i nogle store bassiner, men at det kunne være lukket inde og dækket med græs. Der kan være dyreliv, folk kan gå og vandre der, få en formidling og få en fortælling omkring det spildevand, vi har, og det vand, der skal renses, som er en del af det liv, vi er, sagde Kurt Næsted.

– Så jeg synes jo, at det er en flot tanke, at vi ikke skubber det et andet sted hen, påpegede han.

På kommunalbestyrelsesmødet blev procesplanen godkendt. Hele havneområdet er beliggende i et risikoområde, der forudsætter, at der gøres særlige tiltag i forhold til at håndtere oversvømmelsesrisiko. De miljø- og klimamæssige konsekvenser skal belyses i den kommende planproces, oplyser Holbæk Kommune.

Udkast til procesplan for udvikling af Holbæk Havn Øst

  • Forår 2024: Der udarbejdes en stedsanalyse for Holbæk Havn Øst, i overensstemmelse med arkitekturpolitikken
  • Forår/sommer 2024: Der afvikles workshop og byvandringer for borgere, udvalg og interessenter, hvor stedsanalysen kan præsenteres og hvor deltagende aktører kan komme med input til det kommende arbejde. Der sættes fokus på hensyn (såsom naboer, badegæster, strand, kultur), ønsker (såsom udformning, placering, volumen, farver) og udfordringer (såsom trafik, infrastruktur, parkering, ankomst, oversvømmelser, vind, spildevand, kulturliv, udhuse, beboelse og koblingen til det omkringliggende, blandt andet Ny Hage Havnepark og dennes udvikling)
  • Efterår 2024: Opsamling på input og bearbejdning af disse indarbejdes i en vision
  • Efterår 2024: Præsentation af opsamling og udkast til vision for en eventuel arkitekturkonkurrence (en samlet plan for området) forelægges for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling og Kommunalbestyrelsen
  • Slutningen af 2024: Gennemførelse af en eventuel arkitekturkonkurrence
  • Begyndelsen af 2025: Præsentation af arkitekturkonkurrence og udpegning af vinderforslag
  • Udarbejdelse af lokalplanforslag
  • Godkendelse af lokalplanforslag til offentlig høring
  • Høringsproces og borgermøde
  • Opsamling på indkomne forslag og godkendelse af endelig lokalplan

Kilde: Holbæk Kommune.