Nyt kommuneplantillæg skal give mulighed for 250 nye boliger i Vipperød. Illustration: Holbæk Kommune.
Nyt kommuneplantillæg skal give mulighed for 250 nye boliger i Vipperød. Illustration: Holbæk Kommune.

Ifølge SN.dk er politikerne i Økonomiudvalget i Holbæk Kommune enige om at indstille til kommunalbestyrelsen, at et nyt kommuneplantillæg for et 84.000 kvadratmeter stort areal i Vipperød skal sendes i offentlig høring.

Området ligger mellem Nybyvej, Stationsvej og Nygårdsvej, og i det nordøstlige hjørne ligger Henrik Hansens slagteri på Nybyvej 15.

Der er planer om at etablere en børnehave i en gammel administrationsbygning på industrigrunden., og den vil komme til at ligge blot 50 meter fra slagteriet.

– Det kan man have sin holdning til, og det kan virke voldsomt for nogle, men jeg tænker ikke, at børnene skal stå og se på, når dyrene slagtes. Og hvis man vælger at bosætte sig ved siden af et slagteri, ved man, at der måske kan være nogle lugtgener, men der er visse miljøkrav, som skal overholdes. Man må gøre op med sig selv, om man har lyst til at bosætte sig der, siger Rasmus Brandstrup Larsen (V), medlem af økonomiudvalget, til SN.dk.

Læs også: Over 100 lejeboliger på vej i Holbæk

Kommuneplantillægget skal desuden give mulighed for, at der kan bygges 90 rækkehuse i to etager med et samlet etageareal på 8.000 kvadratmeter på en grund tættest på Nybyvej.

På en grund tæt på Stationsvej giver den mulighed for, at der kan bygges 120 boliger i form af rækkehuse og lejligheder i tre etager og med et samlet etageareal på 15.000 kvadratmeter.

Endeligt giver den mulighed for, at der kan bygges 40 boliger i form af rækkehuse og lejligheder i fire etager og med et samlet etageareal på 4.000 kvadratmeter på den grund, hvor slagteriet i dag ligger.

Der skal dog udarbejdes lokalplaner, før der kan bygges nye boliger i området. I den forbindelse skal støj- og lugtforhold samt jordforurening undersøges nærmere.

Ifølge SN.dk står Fischer Ejendomme på spring til at udvikle nye boliger i området.