Politikerne i kommunalbestyrelsen i Holbæk har besluttet, at der skal laves en strategi for, hvordan Holbæk Kommune skal arbejde med biodiversitet.

– I Danmark har vi stort set udnyttet hver eneste kvadratkilometer. Vi har dyrket og drænet marker og skove for at udnytte de ressourcer, som de indeholder. Her i Holbæk har vi mere landbrug end gennemsnittet, hvilket kan være en udfordring for biodiversiteten, udtaler Karen Thestrup Clausen (EL), der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

– Løsningen på biodiversitetskrisen er faktisk ret enkel: “Giv naturen tilbage til sig selv, så klarer den det”. Men for at gøre dét har vi brug for en strategi. Det er derfor naturligt, at vi nu sammen med revisionen af klimastrategien Holbæk 2050 udarbejder en egentlig strategi.

Læs også: Anlægsgartner: Biodiversitet bør være normen

Den kommende strategi for biodiversiteten skal fokusere på at skabe større, sammenhængende naturområder, beskytte vitale habitater, øge biodiversiteten på kommunale arealer og integrere biodiversitet i byplanlægning og borgerprojekter.

Det omfatter blandt andet omlægning til urørt skov, vandløbsrestaurering, beskyttelse af gamle bytræer og oprettelse af nye grønne områder.

Biodiversitetsstrategien bliver en del af klimastrategien “Holbæk 2050”. Den reviderede klimastrategi inklusive overordnede mål for biodiversitet kommer til politisk behandling i slutningen af 2024, og selve biodiversitetsstrategien vil være klar til politisk behandling i løbet af 2025.

Potentielle indsatsområder i biodiversitetsstrategien

Strategien skal både sætte mål for det åbne land og for byerne og vil blandt andet være retningsgivende i forhold til kommunens drift og planlægning. Nedenfor er opridset nogle af de elementer, som biodiversitetsstrategien kan indeholde:

  • At arbejde for at skabe større, sammenhængende naturområder, fordi forskningen viser, at det største problem for den danske natur er, at den mangler plads og er for opdelt eller fraktioneret i mindre, isolerede områder.
  • At prioritere at sikre naturen de steder, hvor den er sværest at erstatte, som for eksempel kommunens Natura 2000-områder og Forklædet på Orø, hvor der er særlige følsomme og sjældne naturtyper og dertilhørende arter.
  • At arbejde for at øge biodiversiteten på kommunens arealer, herunder arbejdet med omlægning til urørt skov.
  • At genskabe naturlig hydrologi, herunder vandløbsrestaurering, nye søer, åbning af rørlagte vandløb, vådområder.
  • Retningslinjer for bytræer, hvor der arbejdes med at sikre gamle træer i byerne, som har svære vækstvilkår og samtidig sætter ambitionen for nye træer i byerne.
  • At samskabe Vild med Vilje-projekter med borgerne og arbejde for at øge fokus på biodiversitet, der hvor de bor.
  • At biodiversitet tænkes ind i projekter og drift, hvor det er muligt og ønskeligt. Det kunne for eksempel være vådområder, kvælstofområder, klimatilpasning, skovrejsning, grundvandsbeskyttelse, lokalplaner, vandløbsregulativer, omlægning til økologi og projekter i fjorden.
  • At forankre arbejdet med biodiversitet bredt i kommunen, og kommunikere aktivt om biodiversitet til kommunens borgere og virksomheder og eksterne aktører.

Kilde: Holbæk Kommune.