Planklagenævn underkender kommune i sag om nyt erhvervsområde

Planklagenævnet har afgjort, at Varde Kommune i kommuneplanen fra 2021 uberettiget udlagde jord til et nyt erhvervsområde i Varde Syd. Afgørelsen er ifølge kommunen principiel og forventes at få betydning for hele kommunen.

Varde Kommune vedtog i 2021 en ny kommuneplan med rammer for, hvordan kommunens arealer skal benyttes og udvikles.

Efterfølgende blev der klaget over et konkret areal ved Varde Syd, hvor Varde Kommune i kommuneplanen besluttede at ændre et såkaldt landzone-areal til erhvervsjord. Planklagenævnet har givet klageren medhold, oplyser Varde Kommune i en pressemeddelelse.

– Det en afgørelse, som vi ser på med stor alvor. Den kan og vil sandsynligvis få indflydelse på, hvordan vi kan udvikle os som kommune. Vi kender endnu ikke det fulde omfang, men vi er i samarbejde med Planstyrelsen i gang med at fastlægge afgørelsens konkrete konsekvenser, udtaler Mads Sørensen (V), borgmester i Varde Kommune.

Ifølge meddelelsen tolker Varde Kommune afgørelsen som værende af principiel karakter. Det betyder, at afgørelsen potentielt gælder alle nye bolig- og erhvervsområder samt udvidelser af eksisterende områder i kommuneplanen, hvor landzone-arealer inddrages, lyder det fra kommunen.

Kommuneplanen fra 2021 er grundlag for alle igangværende og fremtidige lokalplaner, så afgørelsen forventes af Varde Kommune at få vidtrækkende konsekvenser. Kommunen er i fuld gang med at undersøge det præcise omfang, understreges det.