Nye sommerhuse ved Nymindegab et skridt nærmere

Hvis politikerne i Varde Kommune får det, som de ønsker sig, bliver der plads til 65 nye sommerhuse i et nyt sommerhusområde ved Nymindegab.

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og cirka 3 kilometer ind i landet, hvor der ikke må bygges.

En ændring af planloven i juni 2017 gav dog mulighed for udlæg af nye sommerhusområder med op til 6.000 nye sommerhusgrunde inden for kystnærhedszonen.

Men det forudsætter, at kommunalbestyrelserne lader områder med mindst 5.000 ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføre til landzone. Desuden skal den enkelte kommune søge om tilladelse til at planlægge for nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen.

Den mulighed har Varde Kommune tænkt sig at benytte sig af.

Politikerne i byrådet vedtog på et byrådsmøde den 9. januar 2024 et såkaldt tematillæg til planstrategien. Tillægget skal skabe grundlag for, at kommunen kan ansøge om et nyt sommerhusområde i Nymindegab.

Politikerne har dog ledt forgæves efter andre planlagte sommerhusområder, som kunne tilbageføres til landzone og derved eksempelvis blive til naturområder. Det fortalte formand for Udvalget for Plan og Teknik, Preben Friis-Hauge (V), på byrådsmødet.

LÆS OGSÅ: PLANKLAGENÆVN UNDERKENDER VARDE KOMMUNE I SAG OM NYT ERHVERVSOMRÅDE

– Det har vist sig at være en mildest talt umulig opgave, sagde udvalgsformanden på byrådsmødet.

– Det er ret store værdier, man taler om, hvis man begynder at nedlægge eksisterende, planudlagte sommerhusområder for at flytte dem et andet sted hen. Derfor har vi besluttet os for i Udvalget for Plan og Teknik, at vi gerne vil ansøge om at få lov til at få nye sommerhusområder, oplyste han.

Der er tale om et område, som ligger lige øst for Nymindegab med direkte adgang til den sti, der fører til Lønne og Nørre Nebel mod øst og til Nymindegab og videre til Nymindegab Strand mod vest.

Området strækker sig over cirka 13 hektar, og omfatter fire matrikler, hvoraf de tre matrikler hører under adressen Vesterhavsvej 180, hvor der ligger en privatejet gård.

Med veje og friarealer forventes det, at vil være plads til omkring 65 sommerhuse i området, der skal vejbetjenes fra Vesterhavsvej via Sdr. Klintvej.