Politikere vil ændre farven på stort boligprojekt i Gellerup

Aarhusianske politikere vil have ændret farven på et stort boligprojekt i Gellerup fra rød til gul. Den nye bebyggelse skal helst ikke variere fra den eksisterende.

Byrådet i Aarhus skulle den 22. februar endeligt vedtage lokalplanen for et boligprojekt ved Trille Lucassens Gade i Gellerup. Lokalplanen har således været i offentlig høring i otte uger. Alligevel fik den en blandet modtagelse af byrådspolitikerne.

– Vi synes, at det er en god udvikling, som vi har ønsket længe i Gellerup, at der kommer flere andre boligtyper end dem, der allerede er. Byggeriet er også blevet tilpasset, så det både ser anderledes ud, men alligevel er noget, som er brugbart i den sammenhæng, det er sat i, sagde eksempelvis medlem af Økonomiudvalget, Mette Skautrup (K) på byrådsmødet i februar.

Helt så positiv stemt over for projektet var medlem af Teknisk Udvalg, Gert Bjerregaard (V), ikke.

– Jeg hørte den konservative ordfører, Mette Skautrup sige noget i retning af, at det var et noget anderledes udtryk, det havde fået. Ja, det skal jeg da så sandelig sige. Nu er det jo sådan som almindeligt byrådsmedlem, hvad ved man så om æstetik? Det er jo ikke i sig selv en beskyttet titel, at man kan have en viden på det her område. Men jeg har det sådan, når jeg ser noget, der stikker så langt ud fra nogle almindelige kvalitetsbyggerier, jamen så plejer jeg sådan lige at hæve brillen og se, kunne vi ikke måske gøre det her lidt bedre? Det tror jeg faktisk godt vi kan, sagde han på byrådsmødet.

Her endte det med, at lokalplanen blev sendt tilbage til behandling i Teknisk Udvalg, som så havde den på dagsordenen den 15. marts.

Af referatet fra udvalgsmødet fremgår det, at flere politikere i udvalget er bekymrede over udsigten til at få for stor variation i farverne på bebyggelsen i Gellerup.

Næstforperson for Teknisk Udvalg  Liv Gro Jensen (SF) og Gert Bjerregaard ønsker således, at farven på byggeriet bliver ændret fra rød til gul tegl tilsvarende den eksisterende bebyggelsen mod syd. Det samme ønskede Jakob Søgaard Clausen (DD), som til gengæld til forbehold over for det skitserede projekt “på grund af den reducerede parkeringsnorm samt et ønske om større afstand mellem boligerne ud mod Trille Lucassens Gade”.

Lokalplanområdet ligger ved Trille Lucassens Gade og Gudrunsvej og er cirka 5,4 hektar. Det meste af området er ejet af Brabrand Boligforening, og det omfatter også boligforeningens tre eksisterende boligblokke B5 B6 og B7.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 163 nye boliger, fordelt på 44 rækkehuse i to etager og 119 etageboliger i fire-seks etager. I alt er der tale om op til 16.462 kvadratmeter ny bebyggelse.

De eksisterende blokke omfatter 34.500 kvadratmeter, og den samlede bebyggelse vil udgøre maksimalt 50.962 kvadratmeter, hvis lokalplanen senere bliver endeligt vedtaget.