Privat udvikler vil bygge 134 boliger i Hasselager

Et privat byudviklingsselskab vil bygge 134 boliger i form af punkthuse og rækkehuse på et 75.000 kvadratmeter stort areal øst for Lemmingvej i Hasselager.

Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager i området, der er markeret med rødt. Foto fra lokalplanen / Aarhus Kommune.
Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager i området, der er markeret med rødt. Foto fra lokalplanen / Aarhus Kommune.

Ifølge Aarhus Kommune står et privat byudviklingsselskab bag planen om et nyt boligområde med både rækkehuse og punkthuse samt et fælleshus på et 75.000 kvadratmeter stort areal ved Lemmingvej i Hasselager.

Området er privatejet, og en del af området er aktuelt underlagt landbrugspligt, hvilket indebærer, at ejendommen skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det formål, som en ny lokalplan fastlægger.

Og ny lokalplan skal der til, før projektet kan realiseres. Et forslag er allerede udarbejdet, og politikerne i byrådet i Aarhus skulle den 12. april tage stilling til, om lokalplanforslaget var tilstrækkelig modent til at blive sendt i offentlig høring.

– Der kommer en masse gode boliger her i et område, som vi i Socialdemokratiet synes, er rigtig spændende. Der er mange gode takter i det, både i forhold til rekreative områder, fælleshus og så videre, sagde medlem af Teknisk Udvalg, Jesper Kjeldsen (S), som dog udtrykte skepsis over, at der ikke lægges op til, at kommunen vil stille krav om almene boliger i forbindelse med projektet.

Her blev det påpeget, at knap 27 procent af boligerne i Hasselager i forvejen er almene boliger.

– Der vil blive opført yderligere 120 til 150 almene boliger tæt ved dette lokalplanområde, sagde rådmand for Teknik og Miljø, Nicolaj Bang (K), på byrådsmødet.

Den almene boligorganisation Alboa og den private bygherre Fabulas løftede i begyndelsen af 2022 sløret for et projekt med 300 leje-, ejer- og andelsboliger i området i projektet ”Birkefaldet”, som parterne udvikler i samarbejde med TMP-Arkitektur.

Det var dog ikke kun antallet af almene boliger i Hasselager, der gav anledning til skepsis på byrådsmødet.

Andre politikere gav udtryk for bekymring over, om de tilstødende veje i og omkring Hasselager kan bære den øgede mængde trafik, som et kommende boligområde med 134 boliger vil medføre.

Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager. Illustration fra lokalplanen / Aarhus Kommune.
Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager. Illustration fra lokalplanen / Aarhus Kommune.

Arealet afgrænses af Genvejen mod nord, af Lemmingvej mod sydvest og af jernbanen mod øst.

Langs med Genvejen skal der efter planen etableres en kombineret støjvold med støjskærm, og langs med den nordligste del af Lemmingvej skal der etableres en støjvold. Imellem støjvolde og bebyggelse udlægges grønne områder, som beplantes med træer.

Særligt fra Enhedslisten blev der udtrykt bekymring for, om området overhovedet er egnet til boliger på grund af trafikstøj fra de omgivende veje. Enhedslisten mener, at de planlagte støjskærme “vil skæmme visuelt og lukke boligområdet inde i en lomme – en ghetto – uden mulighed for åbenhed ud til det omgivende samfund”, som det lyder i en mindretalsudtalelse fra partiet.

Målrettes senior, børnefamilier og borgere med handicap

Den planlagte bebyggelse omfatter i alt 13.900 kvadratmeter og består foruden fælleshuset længst med sydøst af tre forskellige boligtyper. Alle boliger vil være orienteret mod en central adgangsvej, der skal danne “rygrad i bebyggelsesplanen”, som det beskrives i lokalplanforslaget.

Mod vest ligger tre punkthuse i to etager, mod nord stænger af rækkehuse i en etage, og mod sydøst klynger af tæt-lavboliger i to etager, som er grupperet omkring to fællesområder med legeplads og opholdsarealer. Boligerne indrettes til både seniorer, borgere med handicap og børnefamilier.

Medlem af Teknisk Udvalg, Metin Lindved Aydin (R), lagde på byrådsmødet blandt andet vægt på, at Lemmingvej er en meget smal vej. Det vil skabe udfordringer for de kommende børnefamilier i området, mente han.

Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager. Illustrationsplan fra lokalplanen / Aarhus Kommune.
Privat udvikler vil bygge 134 boliger mellem Lemmingvej og jernbanen i Hasselager. Illustrationsplan fra lokalplanen / Aarhus Kommune.

– Der er ingen fortove eller cykelstier, og hvordan er det tanken, at de børn, der kommer til at bo i disse familieboliger, skal komme i skole? Skal de gå ude på vejen? Det er vist ikke tænkt til ende, sagde Metin Lindved Aydin på byrådsmødet.

– Hvis man skal med bus, så skal man gå ned til hovedvejen – ikke ad men Lemmingvej, men Lemmingvej. Og dem, der kender vejen, de vil vide, at det er en vej, der har hårnålesving og dårlige oversigtsforhold. Og jeg ville i hvert fald ikke turde sende mine børn den vej, sagde han videre.

Desuden påpegede han, at kvaliteten af det byggeri, der lægges op til ikke er særligt ambitiøst. Han slog herefter fast, at Det Radikale Venstre ikke kan støtte op om lokalplanen.

Et flertal besluttede dog at sende lokalplanen i høring, men med en ganske stor portion skepsis.