Med en ny lokalplan er vejen banet for nye rækkehuse ved Klarborgvej og Lundbakvej i Pandrup. Illustration: Arkinord Arkitekter.
Med en ny lokalplan er vejen banet for nye rækkehuse ved Klarborgvej og Lundbakvej i Pandrup. Illustration: Arkinord Arkitekter.

I august 2023 blev en ny skole i Pandrup indviet, og med en ny hal er der ifølge formand for teknik- og miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Michael Krogsgaard (V), blevet skabt et godt grundlag for bosætning i den nordjyske by, der aktuelt har godt 2.900 indbyggere.

Det sagde han i hvert fald, da politikerne i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune i oktober 2023 besluttede at sende et lokalplanforslag for et nyt boligområde ved Klarborgvej, Lundbakvej og Bredgade i otte ugers offentlig høring.

Og nu er lokalplanen endeligt vedtaget. Det blev den på det seneste møde i kommunalbestyrelsen den 25. januar.

Muligheden for at give sit besyv med har der ikke været stor interesse for blandt borgerne i Pandrup.

Der indkom således blot et enkelt høringssvar, og det var fra Nordjyske Museer, som ville gøre opmærksom på, at projektområdet “potentielt kan berøre områder med væsentlige arkæologiske interesser”, fordi det ligger i den nordlige del af Pandrup, hvor der er registreret mange fortidsminder, og herunder især mange bebyggelsesspor og grave fra romersk jernalder og vikingetiden.

– Enten så har vi ramt skiven fuldstændigt, eller også så er der ikke nogen, der interesserer sig for det her. Jeg vælger at tro på, at vi har ramt skiven, sagde Michael Krogsgaard på kommunalbestyrelsesmødet, hvor han desuden udtrykte glæde over, at lokalplanen både giver mulighed for rækkehuse og parcelhuse, så den medvirker til at skabe et varieret boligudbud i kommunen.

Det samme gjorde næstformand i Teknik- og Miljøudvalget, Lisbet Emmery (S).

Hun påpegede ligeledes, at det er positivt, at en privat investor for en sjælden gangs skyld har taget initiativ til et kommende boligområde i kommunen.

– Og denne lokalplan rummer jo faktisk helt op til 55 boliger, lidt afhængigt af hvordan man nu vælger, om det skal være tæt-lav eller åben-lav bebyggelse, sagde hun på kommunalbestyrelsesmødet.

Med lokalplanen skal det 30.000 kvadratmeter store område tæt på Rema 1000 overføres fra landzone til byzone.

Lokalplanen fastlægger, at tæt-lavt byggeri skal opføres på grunde på mindst 250 kvadratmeter, mens åben-lav boligbebyggelse skal opføres på grunde på mindst 700 kvadratmeter.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 30 for åben-lav boligbyggeri for den enkelte ejendom, og for tæt-lav boligbyggeri til 40 for den enkelte ejendom.

Boligområdet får vejadgang fra Bredgade og Lundbakvej. Bag projektet står Melgaard Projekter.

ARTIKLEN ER OPDATERET DEN 8. MARTS 2024, KLOKKEN 9.35: Tidligere fremgik det, at der var tale om 35 boliger. Der er retteligt tale om 55 boliger. Derfor er artiklen blevet opdateret.