Ifølge Nordjyske er der sat en stopper for et projekt med 58 nye sommerhuse på et 11,5 hektar ved det tidligere Rødhus Klit Feriecenter. Bag udviklingen af området står Calum.

Det eksisterende sommerhusområde ved Rødhus Klit består af 148 ferieboliger, der blev bygget i 1960’erne og i 1970’erne. I december 2022 vedtog kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune så en lokalplan, der skulle bane vejen for yderligere 58 nye sommerhusgrunde i området.

Men både lokalplanen og den miljøvurdering, der i samme ombæring blev udarbejdet, gælder ifølge Nordjyske ikke længere. Det har Planklagenævnet afgjort.

Danmarks Naturfredningsforening og to naboer klagede over lokalplanen og miljøvurderingen og fik medhold i to ud af tre punkter.

Kommunen har ifølge nævnet ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag til at kunne udelukke, at lokalplanen vil medføre en væsentlig påvirkning af truede dyrearter. Nævnet peger her på strandtudsen og sommerfuglearten Hedepletvinge, hvor den sidste ifølge Nordjyske er opført som akut truet.

Klagerne fik til gengæld ikke medhold i, at lokalplanområdet bør have status som landzone og ikke sommerhusområde, skriver Nordjyske. Det forventes da også, at der vil blive arbejdet videre med planerne.

– Der er nogle forhold omkring naturen, som vi skal dybere ned i nu. Det arbejde må vi sætte i gang, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune, Michael Krogsgaard (V), til Nordjyske.

Området blev i 2019 undersøgt og vurderet for Markfirben, Spidssnudet frø og Strandtudse og flere andre arter. Her blev der også registreret Djævelsbid og spind af Hedepletvinge. Desuden blev der fundet æg af Strandtudse i 2021.