Bryggerigården ved Storebæltsvej i Nyborg skal blandt andet rumme 47 små lejligheder. Visualisering: Mangor & Nagel.
Bryggerigården ved Storebæltsvej i Nyborg skal blandt andet rumme 47 små lejligheder. Visualisering: Mangor & Nagel.

Politikerne i byrådet i Nyborg har sendt et lokalplanforslag for 47 små boliger i et etagebyggeri med navnet “Bryggerigården” på Bryggerivej ved Storebæltsvej i offentlig høring.

Grunden rummer aktuelt en pakhusbygning fra omkring år 1900. Bygningen har i mange år været brugt til blandt andet eddikebryggeri og senest IT-erhverv.

Gennem en lang årrække har bygningen dog stået ubenyttet hen, og den står til at blive revet ned for at gøre plads til de kommende boliger.

– Det er jo en bygning, vi har arbejdet med i rigtigt mange år. Og i de sidste 10 år har der vel ikke været noget aktivitet i den, sagde formand for Teknik- og Miljøudvalget, Søren Svendsen (V), på byrådsmødet den 31. maj.

Byrådsmedlem Poul Erik Knudsen (S), der er medlem af Teknik- og Miljøudvalget, påpegede, at der er tale om boliger, som falder på et tørt sted.

– Der er tale om mindre lejligheder på 60 til 85 kvadratmeter, og vi ved jo, at der er et stort behov for mindre boliger i Nyborg, sagde Poul Erik Knudsen på byrådsmødet.

Projektet er tegnet af Mangor & Nagel og omfatter i alt omkring 4.000 kvadratmeter bebyggelse fordelt på fem etager. Godt 200 kvadratmeter bliver til erhverv.

Bryggerigården ved Storebæltsvej i Nyborg skal blandt andet rumme 47 små lejligheder. Visualisering: Mangor & Nagel.
Bryggerigården ved Storebæltsvej i Nyborg skal blandt andet rumme 47 små lejligheder. Visualisering: Mangor & Nagel.

Arkitekterne har valgt at vinkle facaden, som derudover er opdelt, så den fremstår varieret. Desuden har arkitekterne fokuseret på at skabe et udadvendt byggeri, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved en aktiv gavl med vinduer, der skaber et åbent udtryk.

Lokalplanområdet ligger ved Storebæltsvej, der er den primære indfaldsvej til Nyborg, når man ankommer fra motorvejen i øst. Desuden ligger det lige over for byens kommende sundhedshus.

Området ligger ved overgangen fra erhvervs- og butiksområdet ved motorvejen til beboelseskvartererne i bymidten. Bygningen er derfor også tænkt som en markering af starten på Nyborgs beboelseskvarter.

Normalt stilles der krav om halvanden parkeringspladser per bolig, men da der er tale om små boliger med en stationsnær beliggenhed, stilles der blot krav om én parkeringsplads per bolig i forbindelse med dette projekt.

Planlægningen af boligprojektet blev igangsat på baggrund af et projektoplæg fra selskabet BoStad, som i mellemtiden er blevet købt af AP Pension.