Lokalplan for 52.000 kvadratmeter boliger og erhverv i Aarhus er vedtaget

Lokalplanen for 52.000 kvadratmeter boliger og erhverv er godkendt, men byggeriet kan endnu ikke sættes i gang.

Byrådet i Aarhus har endeligt vedtaget lokalplanen for et 67.600 kvadratmeter stort areal mellem Karen Blixens Boulevard, Dortesvej, Jettesvej, Sigridsvej, Hejredalsvej og Lottesvej i Gellerup.

Brabrand Boligforening ejer det meste af området, mens Aarhus Kommune ejer en mindre del. De har dog indgået aftale med A. Enggaard, som køber arealet.

– Det er jo en del af en større plan af ombygningen af Gellerup, og vi hilser denne plan velkommen, sagde medlem af teknisk udvalg, Steffen Wich (S), da byrådet vedtog lokalplanen.

A. Enggaard vil frem mod 2030 udvikle et blandet boligkvarter i området. En række bestemmelser i lokalplanen skal sikre variation i bebyggelsen. Det gælder både for etagebyggeri og rækkehuse.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan bygges 231 rækkehuse i to etager fordelt på 22.000 kvadratmeter, og 373 lejligheder fordelt på 26.000 kvadratmeter etagebyggeri i tre-seks etager. Desuden kan der bygges 2.000 kvadratmeter erhverv i form af butikker, liberale erhverv, restauranter, caféer og uddannelse.

Endeligt kan der bygges yderligere 2.000 kvadratmeter bebyggelse, hvor anvendelsen ikke er fastlagt. Det er for at skabe fleksibilitet i lokalplanen.

A. Enggaard kan dog ikke sætte gang i byggeriet i området med det samme. Først skal de eksisterende boligblokke i området rives ned, men en mindre gruppe beboere nægter at fraflytte deres lejligheder.

Vestre Landsret gav i april beboerne ret i, at sagerne om opsigelserne ikke kan fortsætte, før EU-domstolen har afgjort en principiel sag om den danske lovgivnings overensstemmelse med EU’s antidiskriminationsdirektiv.

Først fra begyndelsen af 2025 forventes en udtalelse fra EU-domstolen, hvorefter sagen skal behandles forfra ved Boligretten.