AKF Holding og Escot Erhvervsejendomme vil bygge boliger og erhverv på Smedeland i Albertslund. Volumenskitse fra lokalplanen.
AKF Holding og Escot Erhvervsejendomme vil bygge boliger og erhverv på Smedeland i Albertslund. Volumenskitse fra lokalplanen.

Et flertal i kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af en samlet lokalplan for ny bebyggelse på Smedeland 22 og Smedeland 8b. Det skete på et kommunalbestyrelsesmøde den 14. november 2023.

Baggrunden er, at AKF Holding har ansøgt om at etablere blandet bolig og erhverv på adresserne Smedeland 22, 18 og 10, mens Escot Erhvervsejendomme har ansøgt om at etablere boliger, på ejendommen Smedeland 8b.

Begge ejendomme er i kommuneplan 2022-34 beliggende i det stationsnære kerneområde, og den maksimale bebyggelsesprocent som helhed er fastsat til 200. Der må bygges i op til seks etager og punktvis op til 12 etager i området.

– Jeg synes, det bliver et spændende byggeri, og det bliver spændende at se, hvordan man går fra stationsforpladsen direkte på tværs af dette boligområde ned til Sydvangen, som også kommer på et tidspunkt, sagde formand for Miljø- og Byudvalget, Marianne Burchall (S), på kommunalbestyrelsesmødet.

På Smedeland 22 vil AKF Holding etablere 73.950 kvadratmeter boliger og 1.200 kvadratmeter erhverv i stueetagen ud mod “Bygaden”. Bebyggelsen forventes at indeholde cirka 900 boliger og etableres i tre-seks etager, med mulighed for enkelte punktvise stigninger i op til syv etager som markering af et hjørne.

På Smedeland 8b vil Escot Erhvervsejendomme at etablere 20.000 kvadratmeter boliger. Bebyggelsen forventes at indeholde 248 boliger og etableres i fire-seks etager, med et enkelt tårn i 12 etager i det nordøstlige hjørne nærmest letbanen og stationspladsen.

Lokalplanområdet har et samlet areal på 56.672 kvadratmeter, hvoraf Smedeland 8b udgør omkring 10.000 kvadratmeter. De to matrikler anvendes i dag af henholdsvis Skan-log og Kokken & jomfruen.